Július Stein — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/9

Július Stein

premietanie (slideshow)
Július Stein

Ing. Július Stein

Rodinný dom na Kollárovej ulici

Architektonicky zaujímavo riešený rodinný dom na Kollárovej ulici postavený v 30. rokoch minulého storočia podľa projektov Ing. Júliusa Steina.
Július Stein sa narodil v Nitre a spolu so svojim bratom arch. Ľudovítom Tiborom Steinom pôsobili v Žiline. Venoval sa projektovaniu pozemných stavieb a vnútornej architektúry. Jeho brat Ľudovít Tibor Stein mal v Žiline projektovaciu kanceláriu. Po Júliusovi Steienovi zostalo v Žiline niekoľko zaujímavých stavieb, prevažne obytných domov, Kolónia Svojdomov a veľký obytný dom na Štefánikovom námestí. V oblasti občianskej vybavenosti je architektonicky zaujímavý objekt ceremoniálnej haly z roku 1936 na židovskom cintoríne na Jesenského ulici.

Julius Stein was born in Nitra, and together with his brother, Arch. Ludovit Tibor Stein worked in Zilina. Julius was devoted to building projects and interior architecture. His brother Ludovit Tibor Stein had a design office in Zilina. Julius Stein left behind several interesting structures in Zilina, mostly residential buildings, and a large residential building in Stefanikov Square. In terms of amenities, the architecturally interesting Ceremonial Hall, built in 1936, can be found at the Jewish cemetery on Jesenskeho Street.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1918

[0] Komentárov

Pridať komentár