Farský úrad Oščadnica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/21

Farský úrad Oščadnica

premietanie (slideshow)
Farský úrad Oščadnica

Rímskokatolícky Farský úrad Oščadnica

Rímskokatolícka cirkev farnosť Oščadnica
(Foto: 30. 4. 2011)

Rímskokatolícka cirkev farnosť Oščadnica, Oščadnica 1717, 023 01 Oščadnica.
Tel. farský úrad: 041/438 21 42, e-mail: oscadnica@fara.sk, web: www.oscadnica.fara.sk.

Farnosť Oščadnica nemá filiáky. Vo farnosti je farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie z roku 1804, Kostol Sedembolestnej Panny Márie, na kalvárii (1948), Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, Zadedová (1948), Kaplnka sv. Cyrila a Metoda, Haladeji (2015), Kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Vreščovka (2013), Kaplnka Mena Panny Márie, Rovne (1935), Kaplnka sv. Petra a Pavla, Svancari (1960) a ďalšie. Vo farnosti je krížová cesta. Rímskokatolícka farnosť Oščadnica patrí pod Dekanát Krásno nad Kysucou a dekanát pod Žilinskú diecézu.

Pod Dekanát Krásno nad Kysucou patria farnosti: Krásno nad Kysucou, Nová Bystrica, Ochodnica, Oščadnica, Radôstka, Stará Bystrica a Zborov nad Bystricou.

Rozhodnutím diecézneho biskupa Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD., došlo dňa 1. júla 2018 k vytvoreniu nového dekanátu Krásno nad Kysucou. Diecézny biskup v pondelok 2. júla 2018 pri sv. omši o 18:00 h slávnostne vyhlásil zriadenie nového dekanátu. V úvode svätej omše biskup posvätil erb a pečať novozriadeného dekanátu. Za dekana bol vymenovaný terajší farár ICLic. Mgr. Marián Vojtek. Do dekanátu patria tieto farnosti: Nová Bystrica, Stará Bystrica, Radôstka, Zborov nad Bystricou, Krásno nad Kysucou, Ochodnica, Oščadnica. Svätú omšu celebroval biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis v prítomnosti kňazov z okolitých farností. Prítomný bol aj primátor mesta Jozef Grapa a mnoho ďalších veriacich, nielen z Krásna nad Kysucou, ale aj z farností nového dekanátu. Dekanát Krásno nad Kysucou bol vyčlenený z Dekanátu Kysucké Nové Mesto.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 733

[0] Komentárov

Pridať komentár