Slovenské centrum produktivity — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/11

Slovenské centrum produktivity

premietanie (slideshow)
Slovenské centrum produktivity

Slovenské centrum produktivity (SLCP) Žilina


Slovenské centrum produktivity, Univerzitná 8215/1, 010 08 Žilina. Tel.: 041-513 1502, 513 2747, fax: 041-513 1502, e-mail: slcp@slcp.sk, web: www.slcp.sk

Slovenské centrum produktivity (SLCP) vzniklo v roku 1998 s hlavným cieľom prispieť k urýchleniu zmien v oblasti produktivity v slovenskom priemysle. SLCP je zriadené ako národné, otvorené združenie, ktoré je úzko späté s výskumnou inštitúciou - Žilinská univerzita. SLCP momentálne vystupuje ako inštitúcia plne akceptovaná mnohými organizáciami v Európe aj vo svete. Pôsobí v štyroch základných oblastiach: Výskum a vývoj, projektová činnosť, vzdelávanie a publikačná činnosť. (Text bol prevzatý z web. stránsky spoločnosti SLCP.)

Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 3399

[0] Komentárov