Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/6

Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler

premietanie (slideshow)
Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler

Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler

Židovské osobnosti v Žiline
(Foto: 7. 7. 2018)

Mesto Žilina udeľuje
Rudolfovi Vrbovi
a Alfrédovi Wetzlerovi
Cenu mesta Žilina in memoriam
za vytvorenie správy o pomeroch v koncentračnom tábore
Auschwitz-Birkenau, ktorú spísali v Žiline.

S úctou
Igor Choma primátor mesta Žilina
Schválené mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 23. apríla 2018.


Rudolf Vrba, vlastným menom Walter Rosenberg a Alfréd Wetzler boli prví utečenci z Osvienčima. V roku 1944 títo dvaja utečenci v budove bývalého starobinca Židovskej náboženskej obce Žilina (na fotografii) nadiktovali 32-stranovú správa správu o tom čo sa dialo so Židmi v Osvienčime. Správu prekladal už počas jej písania zo slovenčiny do nemčiny s pomocou Gisely Steinerovej Neumannov poradca Oscar Krasniansky, inžinier a stenograf. Wetzler napísal prvú časť správy, Vrba tretiu a na písaní druhej časti správy pracovali obaja. Správa bola dokončená 27. apríla 1944. Dostala sa do celého sveta a poskytla informácie o masových vraždách, ktoré sa tam vykonávali počas holokaustu. Vrbova a Wetzlerova správa napísaná v Žiline je považovaná za jeden z najdôležitejších dokumentov z obdobia holokaustu.

Rudolf Vrba, originally named Walter Rosenberg, and Alfred Wetzler, were the first to escape from Auschwitz. In 1944, in the building that used to be the retirement home for the Jewish community in Zilina, these two runaway’s (pictured above) wrote a 32-page account of what was being done to Jews in Auschwitz. While the account was being written, it was being simultaneously translated from Slovak into German by assessor Oscar Krasniansky, Engineer and Stenographer, together with the help of Gisela Steiner Neumann. Mr. Wetzler wrote the first part of the account, Mr. Vrba the third, and both took part in writing the middle. The account was finished on April 27th, 1944 and was sent all around the world, in the hopes of spreading information about the mass murders taking place during the Holocaust. Mr. Vrba’s and Mr. Wetzler’s account, written in Zilina, is considered to be one of the most important documents from the time of the Holocaust.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 264

[0] Komentárov

Pridať komentár