Výstava Vrba a Wetzler — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/9

Výstava Vrba a Wetzler

premietanie (slideshow)
Výstava Vrba a Wetzler

Vrba-Wetzler Memorial ● "וצלר-ורבה" – זיכרון לוח ● Vrba-Wetzler Memorial
Pochod Vrba-Wetzler Memorial ● March Vrba-Wetzler Memorial

Výstava venovaná Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi
(Foto: 7. 7. 2018)

V priestoroch bývalého židovského starobinca v Žiline je umiestená výstava venovaná Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi. Skladá sa zo štyroch tematických celkov: Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler (koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau), Pochod Vrba-Wetzler Memorial, Pamätník Pochodu Vrba-Wetzler Memorial od Fera Guldana a Židovské pamiatky v Žiline. Na každom plagáte je 11 fotografií, ktorých autorom je Jozef Feiler a historické zábery sú z archívu ŽNO Žilina. Nástenné rámy majú veľkosť 70 x 50 cm. Plagáty graficky spracovali študenti zo Súkromnej strednej umeleckej školy v Žiline.
Vernisáž výstavy bola 7. júla 2018 pri príležitosti návštevy účastníkov júlového Pochodu Vrba-Wetzler Memorial v bývalom židovskom starobinci, kde bola napísaná svetoznáma Osvienčimská správa. Výstava bude otvorená len pre účastníkov pochodu. Pre ostatnú verejnosť nie je prístupná.

Rudolf Vrba: vlastným menom Walter Rosenberg a Alfréd Wetzler boli prví utečenci z Osvienčima. V roku 1944 títo dvaja utečenci v budove bývalého starobinca Židovskej náboženskej obce Žilina nadiktovali 32-stranovú správa správu o tom čo sa dialo so Židmi v Osvienčime. Správu prekladal už počas jej písania zo slovenčiny do nemčiny s pomocou Gisely Steinerovej Neumannov poradca Oscar Krasniansky, inžinier a stenograf. Wetzler napísal prvú časť správy, Vrba tretiu a na písaní druhej časti správy pracovali obaja. Správa bola dokončená 27. apríla 1944. Dostala sa do celého sveta a poskytla informácie o masových vraždách, ktoré sa tam vykonávali počas holokaustu. Vrbova a Wetzlerova správa napísaná v Žiline je považovaná za jeden z najdôležitejších dokumentov z obdobia holokaustu.

Rudolf Vrba, originally named Walter Rosenberg, and Alfred Wetzler, were the first to escape from Auschwitz. In 1944, in the building that used to be the retirement home for the Jewish community in Zilina, these two runaway’s wrote a 32-page account of what was being done to Jews in Auschwitz. While the account was being written, it was being simultaneously translated from Slovak into German by assessor Oscar Krasniansky, Engineer and Stenographer, together with the help of Gisela Steiner Neumann. Mr. Wetzler wrote the first part of the account, Mr. Vrba the third, and both took part in writing the middle. The account was finished on April 27th, 1944 and was sent all around the world, in the hopes of spreading information about the mass murders taking place during the Holocaust. Mr. Vrba’s and Mr. Wetzler’s account, written in Zilina, is considered to be one of the most important documents from the time of the Holocaust.Kategórie
Publikované
Rozmery 433*600
Návštev 83

[0] Komentárov

Pridať komentár