Dekanáty biskupstva — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/12

Dekanáty biskupstva

premietanie (slideshow)
Dekanáty biskupstva

Dekanáty Biskupstva Žilina


Biskupský úrad, Jána Kalinčiaka 1, P. O. Box B-46, 011 36 Žilina.
Tel.: +42141/500 22 15, +421 904 738 524, fax: 041/56 584 53, e-mail: kuria@dcza.sk, web: www.sekretariat@dcza.sk.

Ďalšie kontakty biskupského úradu nájdete na web. stránke Žilinskej diecézy po kliknutí na web. odkaz: www.dcza.sk.

Biskupstvo Žilina sa skladá z desiatich dekanátov: Bytča, Čadca, Ilava, Kysucké Nové Mesto, Martin, Považská Bystrica, Púchov, Rajec, Varín a Žilina. V dekanátoch sú jednotlivé farnosti. Do Žilinskej diecézy patrí len časť dolného Turca - Farnosti Martin, Martin-sever, Priekopa, Vrútky, Sučany a Turany. Farnosti od Martina smerom na juh patriace pod Dekanát Kláštor pod Znievom boli pričlenené do Banskobystrickej diecézy.
Z Dekanátu Rajec bola nezmyselne vyčlenená malá farnosť Čičmany, historicky a územne spätá s Rajcom a Rajeckou dolinou, ale aj Žilinou a bola pričlenená neprirodzene do dekanátu Nitrianske Rudno v Nitrianskej diecéze! Pričom Farnosť Čičmany má len 250 duší a nemá nijaké autobusové spojenie cez horský masív s dekanátom v Nitrianskom Rudne a nikdy nemala nič spoločné s touto obcou v Hornej Nitre. Obdobne bola nezmyselne odtrhnutá malá horská farnosť Zliechov z Dekanátu Ilava, pričom obec Zliechov bola a je historicky, územne, dopravne spätá s Považím a okresom Ilava.

Biskupstvo Žilina: Zriadenie Žilinskej diecézy oznámil 14. februára 2008 v Bratislave dnes už nebohý slovenský kardinál Jozef Tomko ako zvláštny legát pápeža Benedikta XVI. Prvým žilinským biskupom sa stal Mons. Tomáš Galis. Diecéza vznikla z deviatich dekanátov z diecézy Nitra (Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Varín, Bytča, Rajec, Považská Bystrica, Púchov, Ilava) a jedného z Banskobystrickej diecézy (Martin). V roku 2018 pribudol dekanát Turzovka (odčlenením z čadčianskeho dekanátu) a dekanát Krásno nad Kysucou (odčlenením od kysuckonovomestského dekanátu).
V súčasnosti má v 12 dekanátoch 114 farností a pôsobí v nej vyše 250 kňazov, ktorí sa pod ochranou Cyrila a Metoda, diecéznych patrónov, venujú takmer 400 tisícom veriacim. Službu v diecéze vykonáva 15 ženských a 6 mužských reholí. Svoju činnosť tu rozvíja 13 základných cirkevných škôl, osem materských škôl, šesť stredných škôl, tri gymnáziá, 9 centier voľného času a tri školské internáty. Pôsobí tu aj diecézna charita, pod ktorú spadá 6 zariadení sociálnych služieb a 35 farských charít. Zdroj: Žilinská diecéza (stav 31. 12. 2023)Kategórie
Publikované
Rozmery 786*600
Návštev 3455

[1] Komentárov

turčan - Sobota 04 Máj 2013 08:39

Vážení Dôsojní páni,
ako Turčan z Turian, žijúci v Turčianskych Tepliciach sa Vás chcem popýtať, že kto a kedy a prečo rozdelil Turiec cirkevne na Dolný i Horný - takto patroaci aj po Žilinu aj po B. Bystricu. Prečo stav 2013 nezodpovedá územnému členeniu 2013 ?
S úctou - D. Janiga - Turč. Teplice - H. Rakovce 1985/41 - 0915 126486 -4.5.2013 -8,39
Pridať komentár