Kostol Obrátenia sv. Pavla — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/16

Kostol Obrátenia sv. Pavla

premietanie (slideshow)
Kostol Obrátenia sv. Pavla

Jezuitský Kostol Obrátenia sv. Pavla (Sirotársky)

The Jesuits Church of Paul´s conversion (Orphanage Church)
(Foto: 22. 4. 2007)

Kostol Obrátenia sv. Pavla je jednoloďový barokový, tvorí dominantu Mariánskeho námestia. Tento dvojvežový barokový kostol postavili v rokoch 1743 – 1754 jezuiti na mieste troch goticko-renesančných meštianskych domov, z ktorých sa zachovali pivnice. Kostolu z námestia dominuje päťosové barokové priečelie s dvojicou veží a podlubím. Pôvodné barokové cibuľovité ukončenie veží, bolo v roku 1887 nahradené súčasnými ihlanovitými prilbicami. V roku 1888 bola do niky v štíte priečelia umiestnená klasicistická socha sv. Pavla, patróna chrámu. Veže sú vysoké 32 m a na priečelí kostola je socha sv. Pavla. V interiéri vyniká hlavný oltár sv. Pavla apoštola s obrazom patróna kostola od Jozefa Božetecha Klemensa, dva bočné barokové oltáre, obrazy svätcov, organ na chóre a ďalšie barokové vybavenie z 18. storočia. V strednom suteréne pod kostolom a pod bočnými oltármi sú krypty, ktoré slúžili na pochovávanie členov jezuitskej rehole a mešťanov. Kostol bol vysvätený v roku 1749 a je Národnou kultúrnou pamiatkou. Viac si prečítajte o kostole na stránke Kapucínov po kliknutí na odkaz Kostol Obrátenia sv. Pavla.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2708

[0] Komentárov

Pridať komentár