DP Lietavská Lúčka - Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

48/113

DP Lietavská Lúčka - Žilina

premietanie (slideshow)
DP Lietavská Lúčka - Žilina

DP Lietavská Lúčka - Žilina, spojenie otvorených úsekov DP pri Váhostave

(Foto: 3. februára 2008)

Pokračovanie výstavby cestného prepojenia medzi otvorenými úsekmi DP od Saleziánov a od Soliniek pri Váhostave. Po ukončení prepojenia tohto dvojpruhu popri železničnej trati, bude doprava naň presmerovaná a potom sa bude pokračovať s prepojením vedľajšieho dvojpruhu ako aj s výstavbou kruhovej križovatky pri Váhostave. Do kruhovej križovatky budu zaúsťovať Hlinská ulica, Obvodová ul. od Soliniek popod mostné prepojenie a priestor terajšej Obvodovej ulice pred nábytkom GEKO bude uvoľnený na mostné zaústenie z Kamennej ulice tiež do kruhovej križovatky.

DP Lietavská Lúčka - Žilina. Výstavba diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Žilina časť II, na Rajeckej ceste od Saleziánov po sídlisko Solinky s dĺžkou 4,85 km. Uvedenú stavbu stavia Doprastav, a.s., termín začatia stavby 11/2002 (bola prerušená) a ukončenie 12/2008. V úseku stavby sú dve mimoúrovňové križovatky, jedna pri Váhostave smerom na Kamennú cestu a druhá pri Solinkách. Pri sídlisku Solinky je pod DP vybudovaný podchod na železničnú zastávku Žilina-Solinky. Projektovú dokumentáciu spracovala Projektantská firma Geoconsult, s.r.o. Bratislava.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1641

[0] Komentárov

Pridať komentár