Ekumenické modlitby za mesto — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

9/16

Ekumenické modlitby za mesto

premietanie (slideshow)
Ekumenické modlitby za mesto

Ekumenické modlitby za mesto Žilina

Sprievodná akcia Staromestských slávností v Žiline
(Foto: 31. 5. 2018)

Motto: Usilujte sa o blaho mesta, modlite sa zaň k Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj naše blaho.

Ekumenické modlitby za mesto Žilina sa konali 31. mája 2018 v rámci Staromestských slávností na Mariánskom námestí o 13.00 hodine. Ďakovné modlitby za mesto Žilina zorganizovala Ekumenická rada cirkví v Žiline (EKUZA), ktorá združuje osem kresťanských cirkví a Židovskú náboženskú obec Žilina. Program ekumenických modlitieb po celý čas sprevádzali speváci a hudobná skupina 180 stupňov zo Zlína. Modlitieb sa zúčastnili: ThLic. Zdeno Pupík, PhD., riaditeľ Inštitútu Communio a hovorca Žilinskej diecézy, PaedDr. ThLic. Emil Turiak, PhD., dekan Gréckokatolíckej cirkvi v Žiline, Mgr. Marián Kaňuch, zborový farár Evanjelickej cirkvi a. v. Žilina a senior Turčianskeho seniorátu, Mgr. Marián Cabadaj z Cirkvi bratskej v Žiline, Peter Pavelka, starší Kresťanský zbor Žilina, Milan Uhrín, kazateľ Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Žiline. Ekumenické modlitby moderoval Ing. Ján Jančo, starší zboru, Kresťanský zbor v Žiline. Predstavitelia ekumenického spoločenstva cirkví, ktoré pôsobia v Žiline sa na Mariánskom námestí modlili nielen za Žilinu, ale aj jej obyvateľov, pokoj a porozumenie medzi nim. Na záver požehnali mestu Žilina a jeho obyvateľom.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 217

[0] Komentárov

Pridať komentár