Genius Loci Solnensis — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

51/56

Genius Loci Solnensis

premietanie (slideshow)
Genius Loci Solnensis

XXIII. Slávnostná akadémia Zboru Žilincov – Genius loci Solnensis

XIX. ročník študentskej Skladateľskej súťaže o cenu Adama Plintoviča
(Foto: 30. 5. 2018)

Mgr. Ján Blahovec otvoril a moderoval Slávnostnú akadémiu Zboru Žilincov dňa 30. mája 2018 v obradnej sieni Starej radnice. Slávnostná akadémia obsahuje tradične dve časti – začína vyhodnotením Školskej skladateľskej súťaže Adama Plintoviča a pokračuje odovzdávaním Prestížnej ceny Genius loci Solnensis.

Udelenie prestížnej Ceny Genius loci Solnensis. Laureátmi ceny Genius loci Solnensis v roku 2018 boli Ing. arch. Ľudovít Kupkovič a Ing. Vladimír Kaláb, CSc. Laureátmi ceny Genius loci Solnensis – in memoriam boli Ing. Tomáš Nečas, Daniel Dlabač a Ing. Miroslav Pfliegel, CSc. Ceny odovzdali: zástupca primátora mesta Žilina Mgr. Anton Trnovec a podpredseda Zboru Žilincov Ing. Gustáv Krušinský.
Cenu Genius loci Solnensis udeľuje Zbor Žilincov významným rodákom a obyvateľom mesta za celoživotnú tvorivosť a zásluhy o rozvoj Žiliny. Slávnostná akadémia Zboru Žilincov je jedno zo sprievodných podujatí XXIV. ročníka Staromestských slávností v Žiline.

XIX. ročník vyhodnotenia študentskej Skladateľskej súťaže o cenu Adama Plintoviča, ktorú vyhlasuje Zbor Žilincov. Súťažnú tému vyhlásilo Konzervatórium v Žiline po dohode s Konzervatóriom v Banskej Bystrici, Fakultou múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a to pre dve kategórie – pre študentov konzervatória a pre vysokoškolských študentov. Téma bola vyhlásená pri príležitosti blížiaceho 400. ročného výročia úmrtia Adama Plintoviča. Študenti mali vytvoriť kompozície pre spev a klavír na ľubovoľný text. Víťazom boli udelené dve tretie ceny, jedna druhá a dve prvé.
V kategórii konzervatórium bola udelená cena tretia cena študentke Konzervatória v Banskej Bystrici Táni Šustekovej. Ďalšia tretia cena bola udelená aj študentovi Konzervatória v Žiline, Ľubošovi Kubiznovi. Druhé miesto obsadila študentka Konzervatória v Žiline, Eva Kyšková. Jednu z dvoch prvých cien porota udelila študentovi Konzervatória v Žiline Michalovi Záhradníčkovi. Ďalšiu prvú cenu v kategórii konzervatórium si prevzal študent Konzervatória v Žiline Jaroslav Hell.
V kategórii umelecká vysoká škola všetky tri ceny dostali študenti Fakulty hudby Akadémie umení v Banskej Bystrici. Cenu za tretie miesto si prevzal Kamil Adamčík. Druhé miesto obsadil Tomáš Neskusil a víťazom tejto kategórie sa stala Kristína Rusňáková.
Ceny odovzdali: Vedúci katedry kompozície a dirigovania zboru Fakulty múzických umení Akadémie umenia v Banskej Bystrici Mgr. art. Peter Špilák, PhD., prvý zástupca primátora mesta Žilina Ing. Patrik Groma, zástupca primátora mesta Žilina Anton Trnovec, podpredseda Zboru Žilincov akademický maliar Stanislav Lajda a riaditeľ Konzervatória Žilina Mgr. art. Milan Oravec, ArtD.

Zakladateľ a organizačný garant: Zbor Žilincov. Spolupráca: Mesto Žilina, Konzervatórium Žilina, Konzervatórium J. L. Bella, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Sponzori: Mesto Žilina, Zbor Žilincov. Scenár a moderovanie Mgr. Ján Blahovec.
Organizačno-realizačné zabezpečenie: Podpredseda Zboru Žilincov Ing. Gustáv Krušinský, riaditeľ Konzervatória Žilina Mgr. art. Milan Oravec, ArtD, PhDr. Jaroslava Hubková, Miroslav Pfliegel ml. a Zuzana Ondrišíková. Účinkovali študenti a pedagógovia Konzervatória Žilina.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 87

[0] Komentárov

Pridať komentár