M. Raschovský 1885 – 1915 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/7

M. Raschovský 1885 – 1915

premietanie (slideshow)
M. Raschovský 1885 – 1915

M. RASCHOVSKÝ

Židovský cintorín v Žiline: Blok č. 1, rad č. 1, druhý hrob (pravá strana)
(Foto: 3. 5. 2018)

700

Vojín býv. peší pluk 86

M. Raschovský

1885 – 1915

Na frontoch I. svetovej vojny bojovalo tisíce Slovákov. Mnohí z nich padli a tisíce ranených sa vracali do vlasti. Na rôznych miestach Slovenska narýchlo zriaďovali lazarety pre zranených navrátilcov. V priestoroch dnešných kasární na Rajeckej ceste bola vybudovaná v drevených barakoch vojenská nemocnica. Liečili sa tam vojaci centrálnych mocností i zajatci zo štátov Dohody vracajúci sa z frontu, ktorých vysadili z vojenských transportov na žilinskej železničnej stanici. V tejto súvislosti bol v roku 1915 založený vojnový cintorín, kde pochovávali zajatcov a vojakov, ktorí svojim zraneniam podľahli vo vojenskej nemocnici. Cintorín sa nachádzal západne od starého mestského cintorína pozdĺž železničnej trate do Rajca. Do konca vojny tu bolo pochovaných 1276 vojakov rôznych národností. Na každom hrobe bol náhrobný kameň, na ktorom bola malá kovová tabuľka s číslom a menom, ako i základnými údajmi o pochovanom. Kresťanské náhrobné kamene mali na hornej časti oblúka umiestený kamenný kríž. Na vojnovom cintoríne bolo pochovaných 1276 vojakov. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia bol cintorín zničený.

Vojakov židovského vyznania pochovávali na židovskom cintoríne hneď za ceremoniálnou halou. Je tu pochovaných 18 vojakov. Židovskí vojaci majú na hornom oblúku náhrobného kameňa namiesto kríža umiestené dve kamenné tabuľky s číslami, symbolizujúce Mojžišove kamenné tabule Desatora. Jeden z vojakov má namiesto vojenského náhrobníka postavenú stélu z čierneho granitu. Vojnové hroby sú súčasťou židovského cintorína.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 247

[0] Komentárov

Pridať komentár