Sam.(uel) FRIEDMANN — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/7

Sam.(uel) FRIEDMANN

premietanie (slideshow)
Sam.(uel) FRIEDMANN

Sam.(uel) FRIEDMANN

Židovský cintorín v Žiline: Blok č. 1, rad č. 1, štvrtý hrob (pravá strana)
(Foto: 3. 5. 2018)

702
Vojín Sam.(uel) Friedmann

1891 – 1914

Na frontoch I. svetovej vojny bojovalo tisíce Slovákov. Mnohí z nich padli a tisíce ranených sa vracali do vlasti. Na rôznych miestach Slovenska narýchlo zriaďovali lazarety pre zranených navrátilcov. V priestoroch dnešných kasární na Rajeckej ceste bola vybudovaná v drevených barakoch vojenská nemocnica. Liečili sa tam vojaci centrálnych mocností i zajatci zo štátov Dohody vracajúci sa z frontu, ktorých vysadili z vojenských transportov na žilinskej železničnej stanici. V tejto súvislosti bol v roku 1915 založený vojnový cintorín, kde pochovávali zajatcov a vojakov, ktorí svojim zraneniam podľahli vo vojenskej nemocnici. Cintorín sa nachádzal západne od starého mestského cintorína pozdĺž železničnej trate do Rajca. Do konca vojny tu bolo pochovaných 1276 vojakov rôznych národností. Na každom hrobe bol náhrobný kameň, na ktorom bola malá kovová tabuľka s číslom a menom, ako i základnými údajmi o pochovanom. Kresťanské náhrobné kamene mali na hornej časti oblúka umiestený kamenný kríž. Na vojnovom cintoríne bolo pochovaných 1276 vojakov. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia bol cintorín zničený.

Vojakov židovského vyznania pochovávali na židovskom cintoríne hneď za ceremoniálnou halou. Je tu pochovaných 18 vojakov. Židovskí vojaci majú na hornom oblúku náhrobného kameňa namiesto kríža umiestené dve kamenné tabuľky s číslami, symbolizujúce Mojžišove kamenné tabule Desatora. Jeden z vojakov má namiesto vojenského náhrobníka postavenú stélu z čierneho granitu. Vojnové hroby sú súčasťou židovského cintorína.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 194

[0] Komentárov

Pridať komentár