Genius Loci Stavoprojekt — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

15/16

Genius Loci Stavoprojekt

premietanie (slideshow)
Genius Loci Stavoprojekt

GENIUS LOCI Stavoprojekt

Rosenfeldov palác v Žiline
(Foto: 26. 4. 2018)

Hosťami moderovanej diskusie boli architekti Otto Sedlák, Viera Šottníková, Stanislav Toman a Štefan Krušinský. Moderátorom diskusie bol Michal Jurecký.

Cieľom podujatí “Genius Loci Žilina“ je predstaviť a nahliadnuť do zákulisia najrôznejších spolkov, inštitúcií, klubov, organizácií či podujatí, ktoré tvorili a doteraz tvoria kultúrny a spoločenský život v Žiline. Podstatou je zachytiť výpovede osobností a komunít. Prinášať na povrch rôzne aspekty života v Žiline a zamerať sa na jej fenomény. Odkrývanie týchto súvislostí prináša nové pohľady a pomáha utvárať povedomie o živote v našom meste a uvedomovanie si jeho špecifického charakteru – jeho Genius Loci. Ťažiskom je vlastná výskumná činnosť smerujúca k zachovaniu faktov, pamätí a vytváranie archívu slúžiaceho pre ďalšie skúmanie, bádanie a ako odkaz budúcim generáciám. (Text prevzatý z web. stránky (kliknite): www.rosenfeldovpalac.sk.)Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 256

[0] Komentárov

Pridať komentár