Slovena Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

34/37

Slovena Žilina

premietanie (slideshow)
Slovena Žilina

Uhorská továreň na vlnený tovar, vojenské súkno a prikrývky, Karol Löw v Žiline

(Foto: 27. 4. 2008)

Továreň bola postavená od 28. mája do 28. augusta 1890, za tri mesiace. Plný chod výroby začal v roku 1891. Iniciátorom založenia továrne, ktorá sa pred prvou svetovou vojnou stala najväčšou textilnou továrňou v Uhorsku (v roku 1914 zamestnávala 2 835 zamestnancov, vrátane žien a detí), bol uhorský minister priemyslu a obchodu Gábor Boross, rodák z Pružiny, okres Považská Bystrica. Základným finančným kapitálom žilinskej textilky bola suma 3 200 000 rakúskych korún.

Zdroj: Pfliegel, M., Krušinský, G.: "Premeny Žiliny", Vydavateľstvo Osveta, š.p. Martin, 1990, s. 81 a 82.

Žilinskí súkenníci. Rok 1890 - Minister uhorskej vlády Gábor Baross v snahe industrializovať severozápad Slovenska presvedčil majiteľa brnenskej súkenky Karola Löwa, aby založil továreň na súkno aj v Žiline. Obecné zastupiteľstvo 8. mája 1980 schválilo odpredaj pozemku na sútoku Váhu a Kysuce na výstavbu textilnej továrne. 28. mája 1890 začala výstavba. Rok 1891 - V septembri 1891 bola slávnostne otvorená "Uhorská továreň na vlnený tovar, vojenské súkno a prikrývky Karol Löw v Žiline". Továreň bola najmodernejšou a najväčšou textilkou vtedajšieho Uhorska s 800 zamestnancami. Strojový park zahŕňal: 24 selfaktorov, 210 tkáčskych stavov a 40 stavov na tkanie plyšu. Ročná produkcia bola 600 000 metrov súkna na uniformy, žilinských lodénových látok, tkanín na ženské šaty a mužské obleky, plyš, prikrývky a koberce. Rok 1897 - Modernizácia závodu za účasti budapeštianskej Obchodnej banky a zmena na akciovú spoločnosť. Rok 1907 - Nový riaditeľ James Vogel a orientácia na anglický trh. Vogelovci riadili fabriku do roku 1938. Zmena názvu na "Žilinská súkenná továreň, účastinná spoločnosť." Rok 1918 - Fabrika úspešne napredovala vďaka vojenským objednávkam. Vyplácali sa vysoké dividendy a prispievalo sa na kultúrne a dobročinné účely. Počet zamestnancov stúpol na 2385 s priemernou mzdou 51 korún za mesiac. Rok 1946 - Zmena podniku na "Slovena, slovenské vlnárske závody, národný podnik Žilina". (Text prevzatý z web. stránky Slovena www.slovena.sk.)

O žilinských súkenníkoch si môžete prečítať viac v článku Žilinského večerníka od autora Dušana Halaja, CSc. po kliknutí na odkaz: Žilinskí súkenníci.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 5475

[0] Komentárov

Pridať komentár