Dejiny cirkevného zboru — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

33/37

Dejiny cirkevného zboru

premietanie (slideshow)
Dejiny cirkevného zboru

Stručné dejiny Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Žiline


Dejiny Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Žiline.
Prvá písomná správa o existencii cirkevného zboru v Žiline pochádza z 25. apríla 1540.
Slávna Žilinská synoda zasadala v Žiline v dňoch 28. – 30. marca 1610.
Pôvodný chrám, terajší rímskokatolícky kostol, bol natrvalo evanjelikom odňatý a cirkevný zbor zrušený 20. decembra 1708.
Cirkevný zbor ako vikariát bol obnovený 31. októbra 1890, teda po 182 rokoch.
Cirkevný zbor získal samostatnosť 19. mája 1901.
Bývalá modlitebnica a fara na Kuzmányho ulici boli postavené v rokou 1904.
Základný kameň terajšieho Božieho chrámu bol položený 16. septembra 1935 podľa projektu architekta Milana Michala Harminca.
Evanjelický chrám Boží bol posvätený 11. októbra 1936 (Národná kultúrna pamiatka).
Nová fara bola postavená v rokoch 1938 – 1939 a posvätená 15. októbra 1939.

Viac informácii o histórii Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Žiline si prečítajte po kliknutí na odkaz: Dejiny Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 792*600
Návštev 2552

[0] Komentárov

Pridať komentár