Radnica mesta Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

20/37

Radnica mesta Žilina

premietanie (slideshow)
Radnica mesta Žilina

Historická radnica mesta Žilina

Mestská pamiatková rezervácia
(Foto: 2. 7. 2006)

Žilinská stará radnica Historická radnica mesta Žiliny stojí na Mariánskom námestí. Všetky dejinné udalosti mesta sú spojené s radnicou. Všetci Žilinčania poznajú výraz "terra de Selinan". Pod týmto názvom bola prvá písomná zmienka o území mesta z roku 1208. V roku 1297 sa v listinách objavuje názov Žilina. Podľa písomných dokladov z 23. apríla 1312 bola Žilina už mestom.
Kráľ Karol I. Róbert z Anjou počas návštevy nášho mesta 12. júla 1321 udelil Žiline výsady slobodného mesta, ktoré potvrdili aj Žigmund I. Luxemburský (1397) a Vladislav II. Jagiello (1497). Významným právnym a jazykovým dokumentom európskeho významu je Žilinská kniha, ktorej počiatky sú v roku 1378. Prvý zápis v slovenskom jazyku pochádza z roku 1451. Áno, už vtedy sa v Žiline písalo slovensky. Posledné zápisy sú zaznamenané v roku 1561. Kniha je uložená v štátnom okresom archíve v Žiline. V roku 1381 si naši žilinskí Slováci vymohli na panovníkovi zrovnoprávnenie s nemeckými kolonistami. Listinu Privilégium pre žilinských Slovákov (Privilegium pro Slavis) vydal 7. mája 1381 uhorský a poľský kráľ Ľudovít I. Veľký počas návštevy nášho mesta. Na budove radnice túto udalosť pripomína pamätná tabuľa.

Dom č. 1 je radnica na Mariánskom námestí. Má zachovalú gotickú pivnicu. Od stredoveku slúžila svojmu účelu. Vtedy niesla názov Curie. Budova starej radnice postavená v rokoch 1893 - 1894 prešla viacerými stavebnými úpravami. V roku 1957 sa začala rekonštrukcia radnice, ktorá pokračovala II. etapou v roku 1959. Projekt vypracovala projekčná kancelária Pozemných stavieb na čele s arch. Skařupom. V rámci rekonštrukcie bola vybudovaná sobášna miestnosť, pre tento účel bol vybudovaný vchod priamo z námestia, bolo rekonštruované kúrenie a ďalšie práce. V rokoch 1976-1977 sa uskutočnila prestavba radnice, pri ktorej sa zamuroval vchod do radnice z námestia, bol zmenený interiér a uskutočnili sa ďalšie stavebné úpravy. Projekčné práce uskutočnili Ing. Škrobian a arch. Goryczková. Výraznou rekonštrukciou prešla za primátora Ing. Jána Slotu v rokoch 1991-1992 a stala sa skutočne reprezentačnou radnicou. Stavbu projektoval arch. Peter Čerňanský. Na radnici od 18. 11. 1994 pribudla aj zvonkohra, ktorá hrá melódiu každú celú hodinu. V budove radnice sú reprezentačné priestory mesta, zasadá tu Mestské zastupiteľstvo, na prízemí je sobášna miestnosť a na poschodí pracovňa primátora.

Článok zo Žilinského večerníka o histórii Žilinskej starej radnici od autora Mgr. Petra Štanského si prečítajte po kliknutí na odkaz: Žilinská stará radnica.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 6347

[0] Komentárov

Pridať komentár