Vodná elektráreň Hričov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

12/23

Vodná elektráreň Hričov

premietanie (slideshow)
Vodná elektráreň Hričov

Vodná elektráreň Hričov

Vodné dielo Hričov
(Foto: 29. 9. 2007)

Vodná elektráreň Hričov je prvým riadiacim stupňom druhej (geograficky) vážskej kaskády. Do vodnej nádrže Hričov sú okrem Váhu zaústené ešte rieky Kysuca a Rajčanka na ktorých nie sú vodné diela, preto ich vody pri zvýšených prítokoch prinášajú veľké množstvo nečistôt, a tými sa nádrž zanáša. Odhaduje sa, že z pôvodného objemu nádrže 8,5 mil. m3 sú už zanesené 2/3 a tým sú obmedzené akumulačné schopnosti nádrže a možnosti špičkovej prevádzky vodnej elektrárne. Aby boli pokryté zvýšené požiadavky sústavy na dodávku špičkového výkonu, bol maximálny prietok turbínou projektovaný na 133 m3.s-1, spolu cez celú VE na 400 m3.s-1. Vodná elektráreň je priehradová - akumulačná na rieke Váh. Inštalovaný výkon 31.5 MW. Má zabudované kaplanové turbíny s prietokom 3 x 134 m3.s-1 s troma agregátmi. Elektráreň bola uvedená do prevádzky roku 1962. Priemerná ročná výroba je 59,1 GWh.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2101

[0] Komentárov

Pridať komentár