Hospodárska budova — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

60/89

Hospodárska budova

premietanie (slideshow)
Hospodárska budova

Obnova objektu Hospodárskej budovy Bez bariér na Budatínskom hrade

Areál Budatínskeho zámku – stavebné úpravy, Žilina-Budatín, I. a II. etapa – Obnova objektu Hospodárskej budovy Bez bariér na Budatínskom hrade
(Foto: 12. 4. 2017)

Názov stavby: Areál Budatínskeho zámku – stavebné úpravy, Žilina-Budatín, I. a II. etapa – Obnova objektu Hospodárskej budovy Bez bariér na Budatínskom hrade. Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina. Zhotoviteľ: LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s. r. o., 013 62 Veľké Rovné. Projektant: PROMA, s. r .o., Žilina, ktorú spracoval Ing. Ján Mládenek. Celková hodnota zákazky 676 759,00 eur bez DPH a dátum uzatvorenia zmluvy 14.02.2018. Miesto vykonania diela: Areál NKP Budatínsky hrad, Žilina – Budatín. Termín ukončenia október/november 2018 (do 12 mesiacov od odovzdania staveniska).

Obnova hospodárskej budovy zahŕňa komplexnú rekonštrukciu objektu: Vybudovanie nových stavebných konštrukcií, izolácie proti vode a vlhkosti, použitie sanačných omietok, izolácie tepelné, výmena krovu a položenie novej strešnej krytiny, nové rozvody inžinierskych sietí: zdravotechnika, ústredné vykurovanie s vybudovaním novej plynovej kotolne, plynoinštalácia, elektroinštalácia, vzduchotechnika, rozvody EPS a EZS, slaboprúd, riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, kanalizácia dažďová a splašková, prípojka vodovodu, prípojka NN k budove.

Hospodársku budovu postavili v polovici 18. storočia. Stojí na základoch pôvodného renesančného opevnenia. V minulosti sa cez túto budovu vstupovalo do areálu hradu. Slúžila ako sklad, boli v nej aj miestnosti pre služobníctvo. V päťdesiatych rokoch tu vyrábali kočiare, od šesťdesiatych rokov do roku 2001 v budove sídlil štátny archív. Pre havarijný stav bola budova zatvorená. Po rekonštrukcii tu bude umiestnená stála expozícia drotárstva.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 62

[0] Komentárov

Pridať komentár