Parkovací automat — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/3

Parkovací automat

premietanie (slideshow)
Parkovací automat

Žilinská parkovacia spoločnosť (Platí len do 6. júna 2023)

Parkovací automat
(Foto: 29. 4. 2012)

Poplatky za parkovanie: Pásmo A: 1,50 €/za prvú hodinu, 2,00 €/za každú ďalšiu hodinu. Pásmo B: 0,80 €/za prvú hodinu, 1,60 €/za každú ďalšiu hodinu. Pásmo C: 0,50 €/za prvú hodinu, 1,00 €/za každú ďalšiu hodinu.

Viac informácii na web. stránke spoločnosti po kliknutí na odkaz: www.parkovaniezilina.sk.

Žilinská parkovacia spoločnosť s.r.o., Košická ul. č. 2 (areál SAD), 010 65 Žilina.
Tel.: + 421 41 500 44 94, fax: + 421 41 500 44 94, web: www.parkovaniezilina.sk.

Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. je spoločným podnikom Mesta Žilina a Slovenskej investičnej a realitnej spoločnosti, akciovej spoločnosti. V mene a na účet mesta Žilina spravuje a prevádzkuje parkovací systém. Mesto Žilina má v nej asi 60 percent akcií a zvyšok 40 percent vlastní SIRS - Development, a. s. (Výška vkladu: Mesto Žilina - 5 312 687 EUR a SIRS - 3 656 311 EUR. stav 1. 1. 2009). Vlastnícke vzťahy sa vyjasnili po uzatvorení Memoranda o spoločnom postupe medzi Mestom Žilina a Slovenskou investičnou a realitnou spoločnosťou, a.s., zo dňa 19. 6. 2007, ktoré schválilo MsZ na svojom zasadnutí.

V zóne plateného státia v meste Žilina sa uplatňujú 2 režimy parkovania - návštevnícke parkovanie (zabezpečené parkovacími automatmi) a rezidentské parkovanie (pre držiteľov rezidentských parkovacích kariet). Zóny plateného parkovania sú rozdelené do troch pásiem.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 468

[0] Komentárov

Pridať komentár