Logo EKUZA Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/1

Logo EKUZA Žilina

premietanie (slideshow)
Logo EKUZA Žilina

Logo EKUZA Žilina

Ekumenická rada cirkví v Žiline – EKUZA

Ekumenická rada cirkví v Žiline (EKUZA) vznikla z podnetu Zboru Žilincov. Dňa 11. októbra 1999 sa konalo prvé stretnutie predstaviteľov siedmich kresťanských cirkví, pôsobiacich v Žiline a predstaviteľa Židovskej náboženskej obce na pôde Mestského úradu za účasti jeho prednostu. Ekuménia v Žiline má viac ako storočnú tradíciu a vyznačuje sa toleranciou medzi cirkvami. Takáto duchovná platforma je ojedinelá na Slovensku. Počas svojej činnosti sú mnohé ekumenické aktivity a pravidelné stretnutia pod názvom Ekuza – ekumenická Žilina. Z najvýznamnejších sú ekumenické modlitby za mesto, ktoré sú súčasťou Staromestských slávností.

EKUZA. Ekumenická rada cirkví v Žiline, v skratke EKUZA, vznikla po zániku socialistického režimu a z požiadavky Zboru Žilincov na spoluprácu pri duchovnej obrode vtedajšej žilinskej pospolitosti. Zbor Žilincov mal jasné ciele a uvedomoval si, že ich naplňovanie sa nemôže diať bez spolupráce s cirkvami, ktoré mali najviac stúpencov a prehľad o ich potrebách. Bolo to treba zohľadniť aj pri usporadúvaní akcie s názvom Žilinské trhy, ktoré sa po vstupe mesta do ich organizovania premenovali na Staromestské slávnosti. Zbor Žilincov pozval na svoje zasadnutie predstaviteľov cirkví pôsobiacich v Žiline i Židovskú náboženskú obec a požiadal ich o širokú spoluprácu. Tak sa začali spoločné podujatia a zainteresovaní túto činnosť nazvali EKUZA – Ekumenická Žilina. Prvé stretnutie predstaviteľov siedmich kresťanských cirkví pôsobiacich v Žiline (bratskej, adventistov 7. dňa, evanjelickej a. v., grékokatolíckej, rímskokatolíckej, kresťanských zborov a predstavitelia Židovskej náboženskej obce sa konalo 11. októbra 1999 na pôde Mestského úradu v Žiline. Takáto duchovná platforma bola ojedinelou na Slovensku. Zbor Žilincov následne inicioval aj Ekumenické modlitby za naše mesto Žilina. Prvé sa konali v sirotárskom Kostole obrátenia sv. Pavla v roku 2003 v rámci 9. ročníka Staromestských slávností. Spoločný program mal názov Dialóg lásky človeka so Stvoriteľom.

Ján Blahovec, Žilinský večerník, Žilinská duchovná platforma ojedinelá na Slovensku, č. 10 / Ročník XXV, str. 18, dňa 3. 3. 2015.



Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 393

[0] Komentárov

Pridať komentár