Tajovského ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

9/60

Tajovského ulica

premietanie (slideshow)
Tajovského ulica

Bulhari v Žiline, 1. časť

Bývalé záhradníctvo na Tajovského ulici
(Foto: 19. 2. 2018)

V Žiline od ranného stredoveku žili okrem Slovákov aj rôzne iné etniká a národnosti. Boli tu Nemci, Česi a Moravania, Slezania, Poliaci, Maďari a iní. S rozvojom mesta v dôsledku budovania železníc a priemyselných závodov prichádzali za prácou do Žiliny i príslušníci iných národov – Taliani, Rakúšania a iní, medzi nimi aj Bulhari. Boli to predovšetkým záhradníci – pestovatelia kvetov a zeleniny – ktorí prichádzali na dnešné Slovensko a usadzovali sa v mestách, kde mali odbyt pre svoje vypestované plodiny.
Prvým písomne doloženým záhradníkom v Žiline bol Dino Canev Karanešev (Karanešeff) z obce Draganevo, ktorý pôsobil v meste ako „gazda“ od roku 1907 pravdepodobne i so skupinou ďalších svojich krajanov. Pomenovanie gazda označovalo majiteľa záhradníctva, ktorý si vyberal pomocníkov najmä zo svojej rodiny a obce. Gazdovia si prenajímali pozemky na pestovanie zeleniny a čistý výnos z predaja sa potom rozdeľoval podľa nimi ustanoveného kľúča (podielu) medzi pomocníkov. Tento podiel nazývali „drama“. Gazdovia na zimu odchádzali do Bulharska, väčšina pomocníkov z ekonomických dôvodov ostávala v Žiline.
V našom meste pôsobili v Bánovej, na Frambore (pri továrni na zápalky, kde bol aj výdatný vodný zdroj), pri nemocnici, na Bôriku (za dnešnou plavárňou), ale aj priamo v strede mesta na mieste dnešného Auparku a inde. Postupne prichádzali do mesta ďalšie skupiny bulharských záhradníkov, pričom medzi nimi pôsobili i stredoškolsky vzdelaní záhradníci, napríklad Christo Jordanov s maturitou, ovládajúci nielen slovenský, ale i francúzsky a ruský jazyk, ktorý sa na vtedajších gymnáziách vyučoval.

Zdroj: Žilinský večerník č. 12 / Ročník XXV, str. 20, dňa 17. 3. 2015. Spoznávame Žilinu (150. časť), Bulhari v Žiline, 1. časť. Autori: Patrik Groma, Milan Novák, Peter Štanský.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 252

[0] Komentárov

Pridať komentár