Park Ľudovíta Štúra v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

27/43

Park Ľudovíta Štúra v Žiline

premietanie (slideshow)
Park Ľudovíta Štúra v Žiline

Park Ľudovíta Štúra v Žiline

Mestská časť Bôrik
(Foto: 19. 2. 2018)

Park nachádzajúci sa v žilinskej mestskej časti Bôrik rozšíri od svojho znovuotvorenia ďalšie možnosti oddychu pre všetky vekové generácie v Žiline. Počas posledných dvoch rokov prešiel komplexnou rekonštrukciou a 6. novembra 2017 sa uskutočnilo jeho slávnostné otvorenie. Okrem vzácnych hostí, ktorí sa podieľali na prípravných i realizačných prácach, sa akcie zúčastnili aj primátor Igor Choma, prezident Kia Motors Slovakia Dae-Sik Kim a správca Nadácie Kia Motors Slovakia Dušan Dvořák. Z poslaneckého zboru sa otvorenia zúčastnili: Iveta Martinková, Patrik Groma, Anton Trnovec, Peter Fiabáne, Ľuboš Plešinger a Marián Zrník.
Príprava, realizácia a samotné financovanie tohto veľkého projektu zabezpečovali mesto Žilina a jeho partner Nadácia Kia Motors Slovakia. V uvedenej veci sa uzatvorili vzájomné memorandá, v ktorých sa určil rozsah práv a povinností jednotlivých strán. Práce na fázach rekonštrukcie sa dlhodobo pripravovali v spolupráci s mestom Žilina, Nadáciou Kia Motors Slovakia a krajinnými architektmi. Cieľom bolo pripraviť projekt tak, aby sa zachoval jeho pôvodný charakter a efekt. Práce na celej ploche parku prebiehali v rokoch 2016 – 2017. Tie náročnejšie sa uskutočnili v roku 2016, preto si z hľadiska bezpečnosti vyžiadali i jeho dočasné uzavretie.
V parku sa vybudovala gabiónová protihluková stena, ktorá oddeľuje cestnú komunikáciu od parku. Vo veľkom rozsahu pribudlo nové verejné osvetlenie. Okrem mobiliáru sa realizovali sadové úpravy, zaviedla sa wifi sieť a taktiež pribudla nová fontána. Úprava zelene bola navrhnutá tak, aby vyhovovala napríklad nadšencom piknikov či zábavným hrám v prírode. Na svoje si prídu deti, športovci, dôchodcovia, ale aj psíčkari. Do budúcna mesto plánuje využiť toto miesto aj na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí. Práce na rekonštrukcii boli rozdelené do dvoch etáp.
I. ETAPA – S rekonštrukciou parku na Bôriku sa začalo 8. augusta 2016. Práce vyplývajúce z memoranda medzi mestom Žilina a Nadáciou Kia Motors Slovakia predstavovali v tejto etape rekonštrukciu verejného osvetlenia a jeho rozvodov, novú prípojku, rekonštrukciu rozvodov nízkeho napätia, nové lávky cez potok Všivák, premiestnenie detského ihriska na iné miesto z hľadiska bezpečnosti, spevnenie plochy, gabiónové oplotenie oddeľujúce hlavnú cestu od parku a vodovodnú a kanalizačnú prípojku.
II. ETAPA – Predmetom memoranda II. etapy medzi spomínanými stranami bola dohoda strán o ich právach a povinnostiach pri realizácii tohto projektu, až po jeho úspešné dokončenie. V poradí už druhé memorandum upravilo činností, ktorých realizáciu zabezpečí mesto Žilina a tie, ktoré zabezpečí Nadácia Kia Motors Slovakia. Podľa projektovej dokumentácie sa sem zahrnuli vegetačné úpravy parku, vybudovanie fontány pri soche Ľudovíta Štúra a zavedenie bezplatného wifi pripojenia v celom areáli. Zaradilo sa sem i dokončenie spevnenej plochy okolo sochy Ľudovíta Štúra, inštaláciu troch pitných fontánok, prvky pre športovanie a zábavu psov a drobnú architektúru.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina. Tlačová správa Mesta Žilina dňa 7. 11. 2017, "Park Ľudovíta Štúra na Bôriku sa dočkal rekonštrukcie." Web Mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 59

[0] Komentárov

Pridať komentár