Základný kameň Olešná — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/19

Základný kameň Olešná

premietanie (slideshow)
Základný kameň Olešná

Pamätné tabule na Kostole sv. Júdu Tadeáša v Olešnej-Potôčky

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Podvysoká, filiálka Olešná
(Foto: 3. 9. 2011)

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Podvysoká, 023 57 Podvysoká.
Tel,: 041/599 35 08.

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Podvysoká má jednu filiálku v Olešnej. Farnosť Podvysoká patrí pod Dekanát Turzovka a dekanát pod Žilinskú diecézu. V Podvysokej je farský Kostol Sedembolestnej Panny Márie (1993) a v Olešnej-Potôčky Kostol sv. Júdu Tadeáša (1997). Vo farnosti je niekoľko kaplniek a krížov, z nich najznámejšia pricestná Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z 19. storočia v Podvysokej.

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis s platnosťou od 1. júla 2015 obce Podvysoká a Olešná vrátane ich priľahlých katastrálnych území odčlenil z Farnosti Turzovka, do ktorej doteraz cirkevnoprávne patrili a zriadil ich ako samostatnú farnosť s úradným kánonickým názvom Farnosť Podvysoká. Súčasne za jej farský kostol určil Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Podvysokej.

Pri slávnostnej svätej omši 2. januára 2018 v Turzovke, ktorej predsedal žilinský biskup Tomáš Galis, bol prečítaním do platnosti uvedený ním vydaný biskupský dekrét o zmene hraníc Dekanátu Čadca a zriadení Dekanátu Turzovka s účinnosťou od 1. januára 2018. Týmto dekrétom sa farnosti Turzovka, Makov, Vysoká nad Kysucou, Korňa, Klokočov, Podvysoká, Staškov a Duchovná správa mariánskeho pútnického miesta a miesta modlitby Hora Živčáková vyčlenili z Dekanátu Čadca a zriadili sa ako samostatný dekanát so sídlom v Turzovke. Novým dekanom sa stal Ján Vrbata, turzovský farár.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 302

[0] Komentárov

Pridať komentár