Kostol Olešná-Potôčky — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/19

Kostol Olešná-Potôčky

premietanie (slideshow)
Kostol Olešná-Potôčky

Kostol sv. Júdu Tadeáša v Olešnej-Potôčky

Rímskokatolícka cirkev farnosť Podvysoká, filiálka Olešná
(Foto: 3. 9. 2011)

Rímskokatolícka cirkev farnosť Podvysoká, Podvysoká 388, 023 57 Podvysoká.
Tel,: 041/599 35 08, e-mail: podvysoka@fara.sk, web: www.farapodvysoka.eu.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Podvysoká má jednu filiálku Olešná. Vo farnosti v Podvysokej je farský Kostol Sedembolestnej Panny Márie (1993) a v Olešnej-Potôčky je Kostol sv. Júdu Tadeáša (1997). Vo farnosti je niekoľko kaplniek a krížov z nich najznámejšie sú Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z 19. storočia v Podvysokej, Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho U Ponkav Olešnej-Priečnica (1902) a Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov, Olešnianskom Kline (1938). Podvysoká patrí pod Dekanát Turzovka a dekanát pod Žilinskú diecézu.

Pod Rímskokatolícku cirkev Dekanát Turzovka patria farnosti: Duchovná správa mariánskeho pútnického miesta a miesta modlitby Hora Živčáková, Klokočov, Korňa, Makov, Podvysoká, Staškov, Turzovka a Vysoká nad Kysucou.

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis s platnosťou od 1. júla 2015 obce Podvysoká a Olešná vrátane ich priľahlých katastrálnych území odčlenil z farnosti Turzovka, do ktorej doteraz cirkevnoprávne patrili a zriadil ich ako samostatnú farnosť s úradným kánonickým názvom farnosť Podvysoká. Súčasne za jej farský kostol určil Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Podvysokej.

Pri slávnostnej svätej omši 2. januára 2018 v Turzovke, ktorej predsedal žilinský biskup Tomáš Galis, bol prečítaním do platnosti uvedený ním vydaný biskupský dekrét o zmene hraníc Dekanátu Čadca a zriadení Dekanátu Turzovka s účinnosťou od 1. januára 2018. Týmto dekrétom sa farnosti Turzovka, Makov, Vysoká nad Kysucou, Korňa, Klokočov, Podvysoká, Staškov a Duchovná správa mariánskeho pútnického miesta a miesta modlitby Hora Živčáková vyčlenili z Dekanátu Čadca a zriadili sa ako samostatný dekanát so sídlom v Turzovke. Novým dekanom sa stal Ján Vrbata, turzovský farár.Kategórie
Publikované
Rozmery 450*600
Návštev 417

[0] Komentárov

Pridať komentár