Kaplnka v osade Vrchrieka — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/11

Kaplnka v osade Vrchrieka

premietanie (slideshow)
Kaplnka v osade Vrchrieka

Zvonica a kaplnka s Ukrižovaným Ježišom Kristom v osade Vrchrieka, Vysoká nad Kysucou

Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Matúša Vysoká nad Kysucou, filiálka Vrchrieka
(Foto: 13. 6. 2015)

Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Matúša Vysoká nad Kysucou, Ústredie 227, 023 55 Vysoká nad Kysucou.
Tel.: farský úrad: 0918 876 246, e-mail: vysoka@fara.sk, web: www.vysoka.fara.sk.

Vo Farnosti sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou sú filiálky: Jedľovník, Nižný Kelčov, Semeteš, Vrchrieka, Vyšný Kelčov, Zátoka a Zlámaná. Vo farnosti sú farský Kostol sv. apoštola a evanjelistu Matúša (1762), Kostol Božského Srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove (1931), Kaplnka Lurdskej Panny Márie v Jedľovníku (1910), Kaplnka Lurdskej Panny Márie v osade Vrchrieka, Kaplnka sv. Anny na Kýčere (1911), Kaplnka Panny Márie ustavičnej pomoci v Semeteši (2015), Kaplnka Panny Márie v Zadnej Šatine, Kaplnka Panny Márie v Nižnom Kelčove a ďalšie kaplnky. Vo farnosti je krížová cesta vo Vyšnom Kelčove (medzi osadami Vršek – Huslov) a ružencová cesta z ústredia do Vrchrieky – Lazy. Farnosť sv. Matúša vo Vysokej nad Kysucou patrí pod Dekanát Turzovka a dekanát pod Žilinskú diecézu.

Miestna časť Vrchrieka má osady a samoty: Vrchrieka, Mondíky, Adaše, Žilinčiarovci.

Pod Rímskokatolícku cirkev Dekanát Turzovka patria farnosti: Duchovná správa mariánskeho pútnického miesta a miesta modlitby Hora Živčáková, Klokočov, Korňa, Makov, Podvysoká, Staškov, Turzovka a Vysoká nad Kysucou.

Pri slávnostnej svätej omši 2. januára 2018 v Turzovke, ktorej predsedal žilinský biskup Tomáš Galis, bol prečítaním do platnosti uvedený ním vydaný biskupský dekrét o zmene hraníc Dekanátu Čadca a zriadení Dekanátu Turzovka s účinnosťou od 1. januára 2018. Týmto dekrétom sa farnosti Turzovka, Makov, Vysoká nad Kysucou, Korňa, Klokočov, Podvysoká, Staškov a Duchovná správa mariánskeho pútnického miesta a miesta modlitby Hora Živčáková vyčlenili z Dekanátu Čadca a zriadili sa ako samostatný dekanát so sídlom v Turzovke. Novým dekanom sa stal Ján Vrbata, turzovský farár.

Osady a samoty Vysokej nad Kysucou. Nižný koniec: U Rekši. Miestna časť Semeteš: U Cipára, U Šupíkov, U Solíkov, U Mikundov, U Cipkov, U Kmecov, U Ovčov, U Grušpierov, U Korených (Závršie), Na Lučine, U Dodulíkov, U Ritnošíkov, U Kozlíkov, Štencovo, U Rárov. Miestna časť Vrchrieka: Vrchrieka, Mondíky, Adaše, Žilinčiarovci. Jedľovník: Jedľovník, Zadná Šatina, Stredná Šatina, Predná Šatina, Dučkov. Miestna časť Nižný Kelčov: Škradné, Varechovský Potok, U Matuši, U Kubačkov, U Košinari, Pokrývky (U Čamani). Miestna časť Vyšný Kelčov: U Pavlíkov, Kuhejdov, Huslov, Mihálka, Vršek, U Liskov, U Strokoči, Skala, U Petráša, U Hapcov, U Jurčov, U Bojdov, Pod Smrečník, U Stolárika. Miestna časť Dybalka: U Kovoli, Kornačovka, U Čamanky, U Kmínka, U Minarčíkov, Dybalka, U Segeča, Na Krajčovom, U Hyľa, U Kuby, U Janošca, U Trhanov. Miestna časť Rieka: Rieka, U Putkov, Na Kršli, U Sedalov, Na Doline, Ostrica, Na Košarach. Miestna časť Slončíkovci: Slončíkovci, Zlámaná, Sidorky, U Baričákov, Poľana, Šamajovci, Komaníková, Na Jame. Miestna časť Zátoka: U Masnicov, Na záhrade, U Kubalov, U Kubačkov, U Baryla, Medzi potoky, U Chrapkov, U Veselkov, Predný Beskyd (U Ulčáka), U Suranov, Zadný Beskyd (U Krasuľov).
Autor Anton Opial, prevzaté z webovej stránky obce Vysoká nad Kysucou – www.vysokanadkysucou.sk.

Osady Semeteš, Jedľovník, Dučkové, Vrchrieka, Žilinčiarovce, Predná a Zadná Šatina patrili do roku 1901 do katastra Veľké Rovné, kedy ich župný úrad v Trenčíne pričlenil k Vysokej nad Kysucou (Viszokej).Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 463

[0] Komentárov

Pridať komentár