Komín v PCHZ — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/4

Komín v PCHZ

premietanie (slideshow)
Komín v PCHZ

Komín v Považských chemických závodoch

(Foto: 11. 9. 2009)

V roku 1890 založila uhorská Obchodná banka Uhorskú všeobecnú účastinnú spoločnosť na výrobu kyseliny sírovej, umelých hnojív a chemických produktov (ľudovo zvaná Hungária) so sídlom v Budapešti. Odkúpila aj bane pyritu v Smolníku. Potrebovala však vhodnú lokalitu na spracúvanie tejto suroviny, ktorú našla v Žiline, najmä vďaka výbornému železničnému spojeniu. V roku 1882 tu začala stavať továreň na nezastavanom priestore na Závaží, východne od budov kolónie Košicko-bohumínskej železnice (na maďarských mapách Kénsav és műtrágya gyár). Výroba v továrni začala v r. 1893. Od začiatku sa v nej vyrábali všetky minerálne hnojivá používané v poľnohospodárstve, hlavne superfosfát. Hungária patrila medzi najväčšie závody svojho druhu a už v r. 1897 sa stala členom novoutvoreného kartelu závodov na výrobu umelých hnojív, ktorý úplne ovládol rakúsko-uhorský trh. Mimo Rakúsko-Uhorska sa produkty Hungárie nevyvážali. V roku 1900 závod zrekonštruovali a pristavili k nemu budovu na výrobu anhydritu. V nasledujúcich rokoch tu začala výroba modrej skalice, kyseliny soľnej a iných produktov.
V roku 1912 továreň postihol požiar. Nasledovala rekonštrukcia, pri ktorej závod rozšírili o nové výrobne. V závode v prvých desaťročiach pracovalo 120 – 150 zamestnancov, v roku 1914 až 250.
Továreň prosperovala aj v nasledujúcich obdobiach. Výroba bola rozšírená na prelome 50. – 60. rokov, kedy závod niesol názov Chemické závody W. Piecka (W. Pieck – prezident Nemeckej demokratickej republiky v rokoch 1949 – 1960). Po kritike stalinizmu a Stalinových prisluhovačov závod premenovali na Považské chemické závody (PCHZ). V roku 1975 tu nachádzalo prácu až 1600 zamestnancov.

Text: Mgr. Peter Šimko, historik Považského múzea v Žiline.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 434

[0] Komentárov

Pridať komentár