Bábkové divadlo Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/3

Bábkové divadlo Žilina

premietanie (slideshow)
Bábkové divadlo Žilina

Bábkové divadlo Žilina

The Puppet Theatre of Žilina

Bábkové divadlo, Kuzmányho 6, 011 37 ŽILINA.
Tel.: 041/562 09 58, fax.: 041/562 39 95, e-mail: bdz@stonline.sk, web: www.bdz.sk.

Bábkové divadlo vzniklo v roku 1950 ako prvé profesionálne divadlo na Slovensku. Je známe nielen doma, ale i v zahraničí. Divadlo sa nachádza v budove bývalej Židovskej telocvičnej a športovej jednoty MAKABI v Žiline. Pri vchode do Bábkového divadla je umiestená pamätná tabuľa česko-slovenskému pesničkárovi Karlovi Krylovi.

Slávnostné otvorenie Bábkového divadla v Žiline po rekonštrukcii sa uskutočnilo v sobotu 6. decembra 2014. O 15.30 hod. bola prehliadka zrekonštruovaných priestorov a oficiálny program bol spojený s premiérou hry Zvedavý sloník. V bábkovom divadle pribudli po úpravách za viac ako milión eur bezbariérové vstupy, nadstavby, obnovilo sa foyer, sála, hľadisko i javisko a kompletnou rekonštrukciou prešli i administratívne priestory, ktoré sú po novom na jednom mieste. Rekonštrukcia BDŽ sa uskutočnila vďaka projektu cezhraničnej spolupráce Tvoríme kultúru a umenie bez hraníc – rekonštrukcia Bábkového divadla v Žiline a zámku v Kozách (partner v Poľsku). Celkové náklady boli 2,5 milióna eur pre oba projekty. V Žilinskom divadle sa z fondov Európskej únie preinvestovalo, vrátane päťpercentného spolufinancovania, 1,043 milióna eur. Počas rekonštrukcie sa ešte pridalo z rozpočtu samosprávneho kraja 50 000 eur na ďalšie práce aj v susediacej budove nazvanej Labyrint.
Budova bábkového divadla je vo vlastníctve Židovskej náboženskej obce Žilina. V minulosti bola v priestoroch Židovská telocvičná a športová jednota MAKABI. Žilinský samosprávny kraj uzatvoril so Židovskou náboženskou obcou dlhodobý prenájom na 50 rokov za symbolické jedno euro.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 3781

[0] Komentárov

Pridať komentár