Križovatka Kysucká ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/17

Križovatka Kysucká ulica

premietanie (slideshow)
Križovatka Kysucká ulica

Mimoúrovňová križovatka Ľavobrežná ulica a Kysucká ulica

Cesta I. triedy č. 60 – Mestský okruh číslo 1
(Foto: 23. 5. 2010)

Ľavobrežná ulica je pomenovanie úseku cesty I. triedy č. 60 (bývalá cesta I. triedy 18A) od mimoúrovňovej križovatky s cestou I. triedy č. 11, popri toku Váhu, až po mimoúrovňovú križovatku s cestou II. triedy č. 583A.

Ľavobrežná ulica (cesta I. triedy č. 60) bola otvorená 27. 8. 2002. Komunikácia zlepšila dopravnú situáciu v Žiline a na severný obchvat bola presmerovaná nákladná, ale aj osobná doprava z prieťahu cesty I/18 (teraz cesta I/60), ktorý prechádza cez Rondel na križovatku Košická. Na svojom úseku má vybudované dve mimoúrovňové križovatky. Jedna križovatka je s cestou II/583 do Terchovej a Párnice a druhá križovatka s mestskou komunikáciou Kysucká ulica. Celkové náklady na stavbu, ktorá má dĺžku 3,7 kilometra a charakter štvorpruhovej komunikácie, boli vo výške 960 mil. Sk. Dobudovaním tohto úseku sa v Žiline vytvoril na Slovensku jediný mestský štvorpruhový mimoúrovňový okruh (okrem Košickej) s dĺžkou 6,48 km o priemere asi 2 km, ktorý čiastočne vyriešil komplikovanú dopravu v žilinskom dopravnom uzle.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 71

[0] Komentárov

Pridať komentár