Anton Vavrinec Ottmayer — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

32/96

Anton Vavrinec Ottmayer

premietanie (slideshow)
Anton Vavrinec Ottmayer

Pamätná tabuľa venovaná JUDr. Antonovi Vavrincovi Ottmayerovi

Mariánske námestie č. 9 (bočná fasáda)
(Foto: 16. 1. 2018)

Predstaviteľ mladšej generácie bernolákovcov,
slovenský národovec, spisovateľ a prekladateľ,
renomovaný uhorský právnik a advokát

Univ. Prof. JUDr. ANTON VAVRINEC OTTMAYER
sa narodil v Žiline a bol tu pokrstený 24. augusta 1796.

Za mlada býval v tomto dome, ktorý v roku 1797 kúpili jeho rodičia.
Študoval právo v Pešti, potom advokátsky osnovník v Žiline.
Od roku 1822 profesor Právnickej fakulty Paznányho univerzity
v Pešti v r. 1831 – 1833 dekan fakulty. Právnické diela vydal tiež
nemecky a latinsky. Uhorský zmenkový zákon preložil do nemčiny.

Ako cenzor kníh priaznivo posudzoval slovenské vydania.
Iniciátor vzniku, r. 1834 spoluzakladateľ a r. 1869 predseda
SPOLKU MILOVNÍKOV REČI A LITERATÚRY SLOVENSKEJ
v Budíne. V r. 1835 – 1840 v novelách almanachu spomínal Žilinu,
aj ako "privilegované kráľovské mesto so šiestimi vysokými vežami."


Počas januára tohto roku pribudla na bočnej fasáde domu č. 9 na Mariánskom námestí v Žiline pamätná tabuľa venovaná JUDr. Antonovi Vavrincovi Ottmayerovi. Umiestnenie tejto tabule inicioval Zbor Žilincov v spolupráci s mestom Žilina. Tabuľu slávnostne odhalil zástupca žilinského primátora Anton Trnovec spoločne s podpredsedom Zboru Žilincov Gustávom Krušinským a autorom reliéfu Ondrejom Liptákom.
Slovenský národovec, prekladateľ, spisovateľ a univerzitný profesor – Anton Vavrinec Ottmayer sa narodil 23. augusta 1796 v Žiline. Po skončení štúdia práva v Pešti začal pracovať ako advokátsky osnovník v Žiline a od roku 1822 pôsobil ako profesor právnickej fakulty na Pazmányho univerzite v Pešti. Prednášal štatistiku a banské právo, neskôr zastával aj funkciu dekana fakulty. Okrem práva sa aktívne venoval aj literatúre, pričom ako cenzor kníh priaznivo posudzoval slovenské vydanie literárnych diel. Ako člen Pešť-budínskeho kruhu slovenských vzdelancov sa aktívne zapájal do rôznych kultúrnych, organizačných i vydavateľských aktivít a podujatí. Inicioval myšlienku založenia Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej v Budíne, ktorý v roku 1834 založil spoločne s Martinom Hanuljakom. Spolok sa snažil o podporu materinského, teda slovenského jazyka a jeho cieľom bolo zbližovať nielen zástancov češtiny – kollárovcov s bernolákovcami na jazykovej úrovni, ale taktiež aj na náboženskej úrovni, teda spojiť katolíkov a evanjelikov v slovenskom národnom hnutí proti vtedajšej vzmáhajúcej sa maďarizácií v Uhorsku.
Ottmayer ako spisovateľ vydal viacero právnických diel, štúdií v latinčine a nemčine i umeleckých diel. V rokoch 1835 – 1840 vydal spolok almanach Zora, v ktorom Ottmayer publikoval svoj román „Krajina šťesťá, welikosťi a umeňá.“ Autor benolákovskou slovenčinou opisoval krásy Vrátnej doliny a v almanachu vyšli taktiež jeho novely: Mina, Mathilda, Žofka a Václav. V roku 1839 zastával funkciu predsedu Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej.
Anton Vavrinec Ottmayer bol uznávaným odborníkom v oblasti hospodárskych a právnických vzťahov v obchode, predovšetkým uhorského zmenkového práva. Do nemčiny preložil uhorský zmenkový zákon. Bol členom najvyššej súdnej stolice a naďalej pôsobil v Pešti ako advokát. Jeho ďalší osud po roku 1849 žiaľ nepoznáme. V roku 2016 bola Antonovi Vavrincovi Ottmayerovi udelená cena Genius loci Solnensis – in memoriam, ktorú udeľuje Zbor Žilincov významným rodákom a obyvateľom mesta za celoživotnú tvorivosť a zásluhy o rozvoj Žiliny.

Barbora Zigová, hovorkyňa mesta. Tlačová správa Mesta Žilina: V Žiline odhalili pamätnú tabuľu venovanú ďalšiemu významnému rodákovi. Dňa 16. 1. 2018. Text prevzatý z web. stránky mesta Žilina (kliknite): www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 249

[0] Komentárov

Pridať komentár