Synagóga v Lúkach — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/2

Synagóga v Lúkach

premietanie (slideshow)
Synagóga v Lúkach

Synagóga v Lúkach – בית הכנסת – Synagogue in Lúky

Historická fotografia bývalej synagógy

Lúky mali významnejšie postavenie medzi okolitými obcami. V roku 1872 si tu postavili Židia synagógu, ktorá slúžila aj pre okolité dediny. Bola zničená krátko pred ukončením II. svetovej vojny. Z 19. na 20. apríla 1945 ju nemecký dôstojník podpálil a zostali z nej len holé múry. V Lúkach sa zachoval židovský cintorín.

Židovský cintorín v Lúkach sa nachádza na severnom okraji obce, pri ceste do miestnej časti Dubková. V blízkosti prechádza železničný trať Púchov - Horní Lideč. Cintorín je umiestený na miernom svahu, od severu chránený lesným porastom. V minulosti bol ohradený kamenným múrom, z ktorého sa časť zachovala. Vstup do cintorína tvorila kovová brána. Na mieste chýbajúceho múra je teraz postavené pletivové oplotenie. V posledných rokoch bol upravený, zbavený náletových drevín a porastov, vyčistený a mnohé náhrobné kamene boli opäť postavené. Prevažná časť náhrobných kameňov je z pieskovca, ktoré sú však vplyvom počasia značne poškodené. Z mramoru a žuly sa ich zachovalo pomenej, pravdepodobne boli v minulosti rozkradnuté. Nápisy na kameňoch sú prevažne v hebrejčine a čiastočne aj v nemčine. Na náhrobníkoch sa vyskytujú rôzne symboly, smutná vŕba, vence z ruží a podobne. Majú rôzne tvary, prevažujú však jednoduchšie. V minulosti boli na cintoríne aj hrobky, ale tie sú značne poškodené. Niektoré hroby boli ohradené nízkym kovovým plotom. Pochovávali v ňom nielen Židov z Lúk, ale aj Púchovskej doliny. Cintorín je voľne prístupný a pre obec Lúky je to významná pietna pamiatka na občanov, ktorí tu v minulosti spoločne s ostatnými občanmi žili a pracovali. Najbližší židovský cintorín je v Púchove.
Podľa stránky ÚPN bol stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942 v Púchovskej doline nasledovný: Lúky 61, Dohňany 23, Lazy pod Makytou 19, Lysá pod Makytou 8, Záriečie 4.

Zdroj fotografie synagógy v Lúkach: MADALA, R. - OKRAJKOVÁ, K.(Ed.) Obec Lúky. Púchov : Obecný úrad Lúky, 1996, s. 11.)Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 171

[0] Komentárov

Pridať komentár