Odhalenie Pamätníka J. M. Hurbana — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

16/16

Odhalenie Pamätníka J. M. Hurbana

premietanie (slideshow)
Odhalenie Pamätníka J. M. Hurbana

Odhalenie Pamätníka J. M. Hurbana 12. mája 2006

Mestská časť Budatín
(Foto: 12. 5. 2006)

Slávnostný okamih odhalenia pamätníka prvému predsedovi SNR Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi na Námestí hrdinov v Budatíne. Autorom projektu pamätníka je Ing. arch. Ivan Kočan a autor jazdeckej sochy je akademický sochár Ladislav Berák.

Pamätník symbolizuje slovenskú štátnosť. Na mohutnom trojvrší je slovenský dvojkríž. Vpredu na podstavci je jazdecká socha s J. M. Hurbanom. Je postavený na miestach bojov slovenských dobrovoľníkov pod vedením J. M. Hurbana proti maďarským gardám v revolučných rokoch 1848/49. Pamätník bol slávnostne odhalený 12. mája 2006, po úvodnom slove primátora Žiliny Ing. Jána Slotu, prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom. Na slávnostnom odhalení boli evanjelický biskup Igor Mišina, evanjelický senior Jozef Havrila, Mons. doc. ThDr. František Tondra, biskup spišskej diecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska, akademický sochár Ladislav Berák, predstavitelia mesta a ďalší významní hostia.
Dielo sa skladá z dvoch častí, ktoré je formované ako kompaktný celok. Stavba je založená na roznáškovej základnej doske a pilotoch. Konštrukcia vertikálnych stien trojvršia, podstavca súsošia a protihlukových stien je železobetónová. Steny trojvršia a podstavca sú upravené žulovým obkladom z opracovaného lomového kameňa a lešteného kameňa. Samotná socha je z bronzu a váži 3,5 tony a vysoká asi 5 metrov. Výška monumentu je 11 metrov. Autor sochy je akademický sochár Ladislav Berák. Celý monument stál asi 27,5 miliónov Sk, z toho jazdecká socha 7,5 mil. Sk. Okolie sochy a celého priestoru je parkovo upravené a v noci bude osvetlené. V popredí je malý pomník obetiam 1. a 2. svetovej vojny z Budatína, ktorý bol tiež pri tejto príležitosti rekonštruovaný a umiestený do tohto priestoru. Pamätník sa nachádza v Budatíne pri vstupe do mesta zo severnej strany.

Názov stavby: Pamätník J. M. Hurbana Žilina-Budatín. Miesto stavby: Námestie hrdinov Žilina. Investor: Mesto Žilina, v zastúpení MIÚ s.r.o. Žilina. Zhotoviteľ: EKOSTAV Slovakia spol. s r.o., Framborská 7, 010 01 Žilina. Zodpovedný projektant: Ing. arch. Ivan Kočan. Zodpovdný stavbyvedúci: Marian Ondrušek. Termín ukončenia: máj 2006.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1394

[0] Komentárov

Pridať komentár