Sládkovičova ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

52/54

Sládkovičova ulica

premietanie (slideshow)
Sládkovičova ulica

Sládkovičova ulica

Mestská pamiatková rezervácia Žilina
(Foto: 30. 8. 2005)

Pomenovanie ulice je podľa významného slovenského básnika Andreja SLÁDKOVIČA (1820 – 1872) má ulica od roku 1919. Jej pôvodný názov bol Dolná ulica, ako protipól Hornej ulice – dnešnej Štúrovej. Na ulici v roku 1849 bolo len desať domov, ktoré sú už dnes zväčša väčšinou asanované.
Väčšia výstavba tu nastala až na konci 19. storočia a na začiatku 20. storočia, keď tu postavili dominanty ulice – hotel Reisz, v období prvej Česko-slovenskej republiky hotel Centrál – dnes je známy pod menom Grand, – vedľa neho predajňa kníhtlačiara TRÁVNIČKA, ktorú prestavali v roku 1996 pre zábavné centrum VIX a napokon budova bývalých známych parných kúpeľov "Petrovský", ktorá je dnes, po obnove v roku 1995, sídlom žilinskej pobočky OTP banky. Táto budova bola pôvodne sídlom divadla a kina Omnium.
Najväčšou budovou na rohu s Hurbanovou ulicou je budova pošty Žilina 1. V týchto miestach stála od roku 1779 pôvodná budova františkánskeho gymnázia, ktorú postavilo mesto spolu s Rehoľou menších bratov – františkánov, ktorí viedli toto gymnázium až do jeho poštátnenia v roku 1885. Po zbúraní budovy gymnázia tu mesto postavilo v roku 1907 jednoposchodovú budovu Uhorskej kráľovskej pošty. Sem sa pošta presťahovala z rohovej budovy na Hodžovej a Hurbanovej ulice – z takzvanej Bacherovej vily. Budovu pošty mesto prenajímalo štátu až do roku 1936, keď ju predalo a štát tu postavil v rokoch 1939 a 1940 novú budovu v dnešnej podobe. Projekt tejto stavby vypracoval Juraj TVAROŽEK. Dnes su na tejto ulici v dvanástich domoch zväčša obchody a služby.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 46.Kategórie
Publikované
Rozmery 792*600
Návštev 1423

[0] Komentárov

Pridať komentár