Sad na Studničkách — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

10/38

Sad na Studničkách

premietanie (slideshow)
Sad na Studničkách

Revitalizácia a rozšírenie Sadu na Studničkách

(Foto: 29. 10. 2014)

Sad na Studničkách v centre Žiliny sa mení na nepoznanie. Obnova a rozšírenie Sadu na Studničkách v centre Žiliny je v plnom prúde. Vidieť už trasy budúcich chodníkov, vytýčené sú miesta pre lavičky a šachové stolíky, prebieha odstránenie cestnej komunikácie. Po ukončení stavebných prác budú pokračovať vegetačné úpravy, dosadia sa ďalšie stromy a založia sa nové trávniky a trvalkové záhony. Časť projektu, ktorá sa týka vegetačných úprav, finančne podporila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. prostredníctvom Nadácie Pontis. Vďaka výhodnej polohe bývalého vodného zdroja Studničky s ohradeným areálom vo svahu pod budovou Mestského úradu v Žiline a blízkosti k existujúcemu parku bude možné rozšíriť pôvodný Sad na Studničkách zo 4 200 m2 na približne 10 100 m2 (1 hektár) – a to v samom srdci Žiliny. V rozšírenom Sade na Studničkách bude vytvorená nová sieť chodníkov a centrálna spevnená plocha s vodným prvkom. Vybuduje sa aj nové detské ihrisko a budú osadené nové prvky drobnej architektúry (lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, šachové stolíky a informačné tabule). Celkovo bude vysadených 73 ks stromov a 750 ks kríkov. V rámci úprav budú vytvorené aj pobytové trávniky a kvetinové záhony. Popri hlavnom chodníku, v miestach zrušenej cesty budú doplnené lipy. Na svahu pribudne aj celkom nový vegetačný prvok – kvetinová lúka, ktorá vnesie do parku atmosféru krajiny.

PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta. Tlačová správa Mesta Žilina (skrátená), dňa 8. 8. 2014.

História: Už v roku 1691 dostali žilinskí jezuiti od mesta pustý grunt pri prameni Na studničkách. Vybudovali tam rybníky. Tieto rybníky sú zaznamenané aj na mape žilinského chotára z roku 1747. Z tohto prameňa brávali Žilinčania vodu a ženy sem chodili prať bielizeň piestami. Prameň v tejto lokalite sa využíva dodnes. Elektrické čerpadlá z tohto výdatného prameňa čerpajú do mestského vodovodu 30 litrov vody za sekundu. Park v oblasti Studničiek vznikol na začiatku 20. storočia. V bezprostrednej blízkosti sú lokality Na stave a Rybníky, ktoré sú dôkazom toho, že tu v minulosti naozaj boli rybníky. Obe lokality sa premietli aj do súčasných názvov ulíc. Tieto ulice si zachovali od 18. storočia až dodnes svoje pomenovanie. Názvy nezmenili ani maďarizačné úsilia ani komunistický totalitný režim. Dnešné ulice sú už však v dôsledku asanácií podstatne kratšie.

Zdroj: Prikryl, Ľ., Štanský, P.: "mesto Žilina", Žilina: Regionálna a rozvojová agentúra, 1997, s. 92 a 93.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 201

[0] Komentárov

Pridať komentár