Sirotárska ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/15

Sirotárska ulica

premietanie (slideshow)
Sirotárska ulica

Sirotárska ulica v Žiline

Mestská pamiatková rezervácia Žilina
(Foto: 6. 7. 2015)

Sirotárska ulica je krátka úzka ulička v západnej časti historického jadra. Má pomenovanie podľa bývalého blízkeho sirotinca, ktorý bol v rokoch 1833 až 1950 na Mariánskom námestí. Jeho zadná časť bola pri tejto uličke. Ulica je vymedzená križovatkou s ulicou Na priekope a Jezuitskou ulicou. Do decembra 2017 mal tento krátky úsek medzi ulicou Na priekope a Horným valom názov Priečna ulica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2017 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení. Článok 2 – Zrušenie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. Mestské zastupiteľstvo v Žiline ruší tieto názvy ulíc: Klimentova ulica (MČ Bôrik), Moskovská ulica (MČ Vlčince), Námestie Ľudovíta Štúra (MČ Staré mesto), Naumova ulica (MČ Bôrik), Priečna ulica (MČ Staré mesto).
Týmto nariadením dochádza aj k zrušeniu niekoľkých názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina: Klimentova ulica (hoci názov pre MČ Bôrik bol schválený v roku 2004, nedošlo k vymedzeniu ulice v teréne), Moskovská ulica (v MČ Vlčince je duplicitná s Tulskou ulicou a po zrušení Základnej školy Moskovská tento názov stratil opodstatnenie), Námestie Ľudovíta Štúra (námestie bolo zastavané obchodným centrom a pre východnú časť námestia bolo určené predĺženie Ulice Antona Bernoláka), Naumova ulica (hoci názov pre MČ Bôrik bol schválený v roku 2004, nedošlo k vymedzeniu ulice v teréne) a Priečna ulica (je pôvodný a duplicitný názov dnešnej Sirotárskej ulice v MČ Staré Mesto).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 22/2017 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. Bolo schválené na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 04.12.2017 a nadobudlo účinnosť dňa 14.12.2017.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 393

[0] Komentárov

Pridať komentár