129 Fullov dom — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/7

129 Fullov dom

premietanie (slideshow)
129 Fullov dom

129 – Fullov dom

Turistická informačná tabuľka č. 129 s QR kódom na dome maliara Ľudovíta Fulla, Kuzmányho ulica 18
(Foto: 29. 12. 2009)

Pamätná tabuľa venovaná Ľudovítovi Fullovi slovenskému maliarovi, ktorý pôsobil v Žiline na Kuzmányho ulici č. 18. Text na pamätnej tabuli:

V tomto dome v rokoch 1956 – 1962 žil a tvoril akademický maliar Ľudovít Fulla. (1902 – 1980)

Ľudovít Fulla v rokoch 1955 – 1962 pôsobil a býval v Žiline na Kuzmányho ulici (niektoré zdroje uvádzajú rok 1956). Po smrti svojej manželky odišiel bývať do rodného Ružomberka. V roku 1958 zriadil v Žiline súkromnú galériu so svojimi dielami, čo bol ojedinelý zjav počas komunistickej totality. Veľké diela majstra Ľudovíta Fullu sú obrazy Jánošík na bielom koni z roku 1948, Pieseň a Dedinská svadba z roku 1959. Fulla mal zakladateľský význam aj pre vývin slovenskej tapisérie po roku 1945. Jeho Madony sa stali predmetom návrhov na tkanie gobelínov. Vznikli unikátne tapisérie Madona s anjelmi (1949) a Madona s oráčom. Tapisérie boli utkané v dielňach umeleckých remesiel v Jindřichovom Hradci. Fullova Dedinská svadba ako gobelín sa nachádza v budove Starej radnice v Žiline. V dome, kde pôsobil sa nachádza kaviareň nesúca umelcovo meno.Kategórie
Publikované
Rozmery 899*600
Návštev 404

[0] Komentárov

Pridať komentár