122 Budova SČK (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/7

122 Budova SČK (SK)

premietanie (slideshow)
122 Budova SČK (SK)

122 – Budova Slovenského Červeného kríža

Turistická informačná tabuľka č. 122 s QR kódom na budove SČK, Moyzesova ulica č. 38
(Foto: 8. 4. 2014)

História už neraz potvrdila, aká veľká sila, s dosahom na celé ľudstvo, môže byť ukrytá v jedinej ľudskej myšlienke. Keď sa v roku 1859 mladý Švajčiar Henry Dunant rozhodol zorganizovať prvých dobrovoľníkov na pomoc raneným vojakom v bitke pri talianskom Solferine, ešte netušil, že kladie základ najväčšej humanitárnej organizácie na svete. Červený kríž sa zrodil v srdci švajčiarskeho obchodníka Henryho Dunanta (1828-1910) dňa 24. júna 1859 po tom, čo na vlastné oči videl jednu z najkrvavejších bitiek storočia, bitku pri talianskom Solferine.
Po schôdzi Spoločnosti pre verejné blaho sa uskutočnila v októbri 1863 medzinárodná konferencia v Ženeve, ktorej sa zúčastnili odborníci zo 16 štátov. V priebehu konferencie sa prijal rozoznávací znak – červený kríž na bielom poli (obrátená švajčiarska vlajka). Jeho účelom bolo označiť a chrániť tých, ktorí sa starajú o zranených vojakov. Červený kríž ako inštitúcia bola na svete. V závere Medzinárodnej konferencie (1863) došlo k zriaďovaniu národných dobrovoľníckych spoločností. Neskôr sa stali známe pod názvom národné spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca. V roku 1986 Červený kríž prijal nový názov: Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (niekedy sa ešte stále používa termín Medzinárodný Červený kríž). V súčasnosti tvorí celosvetovú sieť Hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca 185 Národných spoločností, 200 miliónov dobrovoľníkov a 275 tisíc zamestnancov.
Červený kríž ako medzinárodná pomocná dobrovoľnícka organizácia zdravotníckej služby bola založená v roku 1863 v Ženeve. V Uhorsku do roku 1918 existovala Uhorská spoločnosť Červeného kríža. V Žiline existoval Červený kríž pred rokom 1886, v tomto roku pomáhal Žilinčanom, ktorých domy poškodil veľký požiar. Od roku 1919 existoval Československý Červený kríž (ČSČK). Jeho zakladateľkou bola Dr. Alica Masaryková. Na jeho čele bol Hlavný stan, na Slovensku existovala divízia so sídlom v Martine a v Bratislave. Najmä v mestách boli miestne organizácie. V roku 1928 mala divízia celkove 80 okresov, kde bolo 127 spolkov, medzi nimi i v Žiline. ČSČK v Žiline vznikol v roku 1919. V tomto roku bol anglickou misiou ČK pod vedením lady Muriel Paget zakúpený kaštieľ v Bytčici a zriadená detská ozdravovňa pod názvom Klinika pre deti Žilina, ktorá sídlila v prístavbe kaštieľa a slávnostne ju otvorili 25. 2. 1921 o 14.00 hod.
Muriel Pagetová sa počas 1. svetovej vojny spoznala na Sibíry s prezidentom Masarykom, ktorého týždeň sprevádzala na jeho cestách a od tej doby sa začala zaujímať o Čechoslovákov. Vo februári 1919 prišla do Československa a keď sa dozvedela o zúboženom stave detí, začala im pomáhať. Usporiadala v Anglicku nielen zbierky oblečenia, ale aj ich šitia pre československé deti. Taktiež získala rôzne fondy na svoju prácu a už v marci 1919 prišla so svojou misiou na Slovensko. Zriadila rekonvalescentný domov v Košiciach, detský domov v Modre, výdajne stravy pre deti v Žiline, Vrútkach, Užhorode a Ružomberku a tri kuchyne v Turzovke a v jej horských lokalitách. Keď vypukol na Slovensku škvrnitý týfus, zriadila v Turzovke infekčnú nemocnicu, kde sa nakazila a prišla o život i členka anglickej misie ošetrovateľka m. Callumová. V roku 1920 Muriel Pagetová sústredila svoju činnosť v okolí Čadce a Žiliny pričom sa trvalo zapísala do histórie otvorením detskej nemocnice v Bytčici. Nemocnica bola zriadená v objekte kaštieľa, zakúpeného Československým Červeným krížom a najmä získala peniaze z fondov na jej prevádzku na 1 rok a Liga Červených krížov v Ženeve ju po celý rok viedla. V roku 1921 zriadila v chudobných krajoch severného Slovenska 16 detských zdravotníckych staníc (Žilina, Čadca, Turzovka, Makov, Veľká Bytča, Rajec, Považská Bystrica, Mariková, Fačkov, Dolný Kubín, Zázrivá, Námestova, Tvrdošín, Spišská Nová Ves, Prešov a Kremnica), ktoré poskytovali matkám rady, ako zaobchádzať s dojčatami či im poskytovali lieky, šatstvo, mydlo a ošetrenie. Za rok bolo v staniciach ošetrených 7116 detí a 1032 matiek pri 22 326 ošetreniach a 12 616 lekárskych návštevách. Činnosť staníc s detskou starostlivosťou na Slovensku povzbudili i slávnosti „Týždne nemluvňat“, ktoré organizovala Lady Pagetová v auguste 1921 po celom Slovensku. Detské stanice prevzal od 1. januára 1922 Československý Červený kríž aj s odkazom vzornej anglickej práce. V rokoch 1920 až 1921 pracovala Pagetová súbežne aj v pobaltských krajinách, kam odišla po trojročnej práci na Slovensku vo februári 1922. Vo vtedajších novinách sme sa dočítali: „Jej odchod sprevádzalo vrúcne poďakovanie za priekopnícku sociálnu prácu na Slovensku a zostala po nej okrem veľkého diela i osobná pamiatka energickej organizátorky, ktorá našla zmysel života v práci pre druhých.“

Zdroj: Mgr. Peter Štanský a doc. Ing. Novák Milan, PhD. Text prevzatý z webovej stránky TIK Žilina (kliknite): www.tikzilina.eu.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 228

[0] Komentárov

Pridať komentár