112 Slovena (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

30/33

112 Slovena (SK)

premietanie (slideshow)
112 Slovena (SK)

112 – Slovena

Turistická informačná tabuľka č. 112 s QR kódom na budove Sloveny
(Foto: 27. 4. 2008)

Hospodársky rozvoj Žiliny sa výrazne zmenil od začiatku 90. rokov 19. storočia, kedy rozhodujúcu úlohu prevzal továrenský priemysel. Vznikli tu úplne nové závody textilné, chemické, drevárske a ďalšie. Boli tu železničné a iné väčšie dielne a stavebné firmy. Prvú továreň založila v Žiline brnenská textilná firma Löw a syn v roku 1890 pod názvom Karol Löw – uhorská továreň na výrobu vlneného tovaru, vojenského súkna a prikrývok. Veľkopriemyselník Löw kúpil od mesta Žilina pozemok pri Váhu s rozlohou 297 306 m². Dostal zároveň aj určitú výhodu ak postaví továreň na výrobu súkna, mesto mu odpustí platenie daní na dobu 15 rokov ako aj všetkým zamestnancom fabriky. Podnetom k stavbe tejto prvej fabriky v Žiline bolo odporučenie vtedajšieho ministra priemyslu a obchodu Uhorska Gabriela Baroša (Baross Gábor, 1848 – 1892), ktorého reliéf je znázornený na priečelí remeselníckeho domu.

Viac sa dočítate o Slovene v našej wikipédii z textu prevzatých z TIK Žilina od autorov Milan Novák a Peter Štanský po kliknutí na web odkaz (kliknite): Slovena.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 321

[0] Komentárov

Pridať komentár