Bývalá zastávka Pstruhová — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/6

Bývalá zastávka Pstruhová

premietanie (slideshow)
Bývalá zastávka Pstruhová

Bývalá konečná zastávka MHD Pstruhová a obratisko autobusov

Vyradený autobus Karosa B 732.1660 ev. č. 96
(Foto: 7. 9. 2004)

Cestovný poriadok liniek MHD v Žiline si nájdete na stránke DPMŽ s.r.o. po kliknutí na web. odkaz: www.dpmz.sk.

Dopravu do mestskej časti Žiliny Mojšova Lúčka zabezpečuje DPMŽ. Do Mojšovej Lúčky premávajú autobusy z centra Žiliny na linke č. 31. Pôvodne premávala linka č. 31 až k vodnej nádrži na zastávku Pstruhová, ale pre málo využívané autobusy premáva v pracovných dňoch len po zastávku Asanačný podnik.

Autobus Karosa B 732.1660 ev. č. 96 na bývalej konečnej zastávke Pstruhová pri Vodnom diele Žilina v mestskej časti Mojšova Lúčka. Cestujúci zo samostatnej obce Mojš využívali linku č. 31 MHD prechádzajúc lávkou pre peších ponad Vodné dielo Žilina. Autobus bol zakúpený v roku 1996 a neskoršie mu bol zabudovaný predný terčíkový transparent R&G Mielec. V júni 2008 bol vyradený.

História: Od 1. 8. 2005 bola zrušená zastávka Pstruhová z dôvodu odovzdania do prevádzky novej prístupovej cesty popri Vodnom diele Žilina a zavedenia prímestskej dopravy SAD do obce Mojš. Linka č. 31 začala premávať len po a zo zastávky Asanačný podnik. DPMŽ, s.r.o. zabezpečil zo zastávky Asanačný podnik potrebný počet spojov pre zamestnancov.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 391

[0] Komentárov

Pridať komentár