Essenská ulica — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/12

Essenská ulica

premietanie (slideshow)
Essenská ulica

Essenská ulica v Žiline

Križovatka Hôreckej cesty s Essenskou ulicou
(Foto: 1. 5. 2017)

Essenská ulica sa nachádza na južnej strane terasy sídliska Hájik. Vymedzená je križovatkou s Hôreckou cestou, miernym stúpaním zatáča doľava popod zástavbu rodinných domov na Ulici Emanuala Fila a končí pri obytnom súbore Slnečná terasa. Je pripravená na výstavbu rodinných domov. Ulica je pomenovaná podľa flámskeho mesta Essen v Belgicku, ktoré je partnerským mestom Žiliny. V meste Essen je od roku 2017 tiež pomenovaná ulica po meste Žilina – Zilinastraat (Žilinská ulica).
Mesto Essen sa nachádza v severnej flámskej časti Belgicka v provincii Antverpy. Niekedy sa zamieňa s nemeckým mestom Essen. Mesto má asi 18 000 obyvateľov. Priamo cez mesto i ulice je vedená štátna hranica medzi Belgickom a Holandskom. Partnerské mestá Essenu sú: Essen Oldenburg (Nemecko), Hradištsko (Česko), Witzenberg (Južná Afrika) a Žilina. Na okraji mesta bol v roku 2011 odhalený pamätník, ktorý zobrazuje partnerské mestá. Dohoda o spolupráci medzi našimi mestami bola podpísaná v roku 2003, ale spolupráca siaha až do roku 1985, kedy Detský spevácky zbor Odborárik pod vedením Zlatoňa Bábika vystupoval prvýkrát v Belgicku.

Dňa 2. júla 2018 o 18.00 hod. primátori partnerských miest Žilina a Essen Igor Choma a Gaston Van Tichelt odhalili tabuľu s názvom Essenská ulica a zároveň tam vysadili i „Strom priateľstva“. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili v pondelok 4. decembra 2017 novú ulicu, ktorá je pomenovaná po belgickom meste Essen, s ktorým má mesto Žilina uzavreté partnerstvo. Ulica sa nachádza v mestskej časti Hájik.

Zoznam ulíc v mestskej časti Hájik (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Baničova ulica (Baničova), Dadanova ulica (Dadanova), Essenská ulica (Essenská), Hôrecká cesta (Hôrecká cesta) – od križovatky na Hájik, Jedlíkova ulica (Jedlíkova), Kempelenova ulica (Kempelenova), Korzo (Korzo), Lannurienovo námestie, Mikovíniho ulica (Mikovíniho), Námestie mladosti (Námestie mladosti), Petzvalova ulica (Petzvalova), Segnerova ulica (Segnerova), Slnečné námestie (Slnečné námestie), Slnečné schody (Slnečné schody), Stodolova ulica (Stodolova), Terasy (Terasy), Ulica Emanuela Fila (Emanuela Fila), Ulica Jura Hronca (Jura Hronca), Ulica Mateja Bela (Mateja Bela).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 22/2017 o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina. Bolo schválené na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 04.12.2017 a nadobudlo účinnosť dňa 14.12.2017.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 484

[0] Komentárov

Pridať komentár