10 Židovský cintorín (SK) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

8/17

10 Židovský cintorín (SK)

premietanie (slideshow)
10 Židovský cintorín (SK)

10 – Židovský cintorín v Žiline – בית הקברות היהודי בז'ילינה – Jewish Cemetery in Zilina

Jüdischer Friedhof in Žilina
(Foto: 9. 6. 2013)

Žilinský židovský cintorín bol založený v roku 1852. Spravoval ho spolok Chevra Kadiša, ktorý vznikol v roku 1865. Chevra kadiša bol dobrovoľný spolok v rámci židovské komunity, ktorý sa staral o nemajetných, nemocných, ťažko chorých a umierajúcich. Poskytoval útechu nemocným, predovšetkým zariadil prevažnú časť povinností, ktoré súviseli s úmrtím človeka, rituálnu očistu (tohora), uloženie do truhly, sprevádzanie na cintorín a pochovanie mŕtveho. Veľmi dôležitou úlohou bratstva Chevra kadiša bolo vypočuť priznanie hriechu umierajúceho, ktorý ako posledné svoje slová prednáša jednú z najdôležitejších modlitieb judaizmu – Šma Jisrael (Počuj Izrael). Členstvo v spolku bolo čestnou výsadou.

Najstaršie náhrobné kamene pochádzajú z 19. storočia. Sú vyrobené z pieskovca, vplyvom počasia sú značne poškodené a texty sú málo alebo nečitateľné. Macevy sú nízke, majú tvar kvadrátu a horné ukončenie je oblúkovité, prípadne sú okrídlené. Tvarom pripomínajú Mojžišove kamenné dosky Desatora. Neskoršie sa tvar náhrobníkov menil. Boli už vyššie, vyhotovené sú z betónu, žuly a mramoru. Náhrobníky sú štíhle a vysoké, zložené z dvoch častí: z podstavca a stély. Na cintoríne sú stély z betónu, žuly, mramoru a honosné z čierneho granitu. Sú tu aj náhrobné kamene, ktoré sa skladajú z dvoch stél. V takomto prípade, ak ide o rodinný hrob, žena má vyryté meno na pravej a muž na ľavej stéle. Nájdeme tu aj náhrobníky v tvare pohovky, tabuľové, prípadne zlomeného stĺpa. Ide však skôr o dobovú módu v architektúre ako o nejakú symboliku. Od konca 19. storočia postupne pribúdajú honosné vysoké stély a v 20. storočí aj mohutné bloky zo švédskej žuly a niekoľko rodinných hrobiek. Na ich vyhotovení vidieť majetkový pomer zosnulého, ale aj historický vývoj. Bolo to ovplyvnené migráciou mladých ľudí a solventnejšej vrstvy koncom 19. storočia do Žiliny. Na mnohých náhrobníkoch vidieť zručné práce kamenárov. Po 2. svetovej vojne sú náhrobné kamene bežných tvarov, aké vidíme na mestských cintorínoch. Na ich výzdobu bola použitá ornamentálna výzdoba a rastlinné motívy. Na náhrobných kameňov je možné vidieť rôzne symboly. Vyskytuje symbol dvoch žehnajúcich rúk, ktoré majú prsty spojené po dvoch. Žehnajúce ruky označujú hrob potomka z kmeňa Kohenov, potomka z kňazského kmeňa. Ďalším symbolom je Dávidova hviezda a krčah s miskou. Tieto symboly vyjadrujú príslušnosť mŕtveho ku kmeňu Levitov, ktorí boli pomocníkmi kňazov. Z novších symbolov je na náhrobníkoch smútiaca holubica. Z rastlinnej symboliky je najviac využívaný symbol smutnej vŕby, ktorý sa používal hlavne na ženské hroby. Pre Židov bol strom symbolom života, ale i smrti. Staršie nápisy sú písané hebrejsky, od konca 19. storočia sa objavuje aj nemčina. Na začiatku cintorína sú zaujímavé malé náhrobníky vojakov, ktorí zahynuli v I. svetovej vojne. Cintorín vďaka množstvu náhrobných kameňov veľkých rozmerov vyrobených prevažne zo švédskej žuly, pôsobí veľmi dôstojne. Vďaka starostlivosti ŽNO Žilina patrí medzi najkrajšie cintoríny na Slovensku.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 279

[0] Komentárov

Pridať komentár