Loď Marína — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

21/40

Loď Marína

premietanie (slideshow)
Loď Marína

Loď Lidice alias Marína na potoku Rosinka

Spoznávame Žilinu (110. a 111. časť)
(Foto: 11. 5. 2017)

Iste mnohí Žilinčania majú v pamäti lodnú reštauráciu Marína nachádzajúcu sa v minulosti za stavidlom v ústí potoka Rosinka. Išlo o loď Hydrobus, typ 301, vyrobenú v roku 1957 v lodenici Dunai Hajógyár Vác v Maďarsku.
Hydrobusy sú obvykle menšie riečne lode so sedadlami určené na rýchlu prepravu osôb. Ten žilinský mal dĺžku 26,5 metra, šírku 5,3 metra a ponor pri zaťažení 150 ľuďmi bol 1,1 metra. Pokiaľ ešte plával, dosahoval rýchlosť 14 km za hodinu pri vyhliadkovej plavbe proti prúdu a v hlbokej vode až 30 km za hodinu. Hydrobusy sa dodávali do 5 krajín – Maďarska, Československa, Juhoslávie, Rakúska a Poľska.
Žilinská „Marína“ s názvom LIDICE bola pôvodne určená pre Československú plavbu dunajskú (ČSPD). Spolu s loďami DRUŽBA (neskôr premenovaná na TRNAVA), SLAVÍN a BANSKÁ BYSTRICA brázdili vody Dunaja, pričom ďalšie lode tohto typu boli zakúpené do Česka na priehradné nádrže Lipno, Vranov, Orlík a Slapy. Žilinská „Marína“ plávala na Dunaji pravdepodobne až do roku 1966 a v roku 1967 bola prevezená do Žiliny. Mala výrobné číslo 1968-19. Viac sa o nej dozviete v nasledujúcom vydaní.

Reštaurácie Žilina, š. p. kúpili loď Hydrobus 301 bez motora. Pôvodne boli štyri alternatívy umiestenia lode – v koryte rieky Váh, čo bolo pre časté ľadové kalamity zamietnuté. Druhou alternatívou bolo prehĺbenie koryta potoka Rosinky až po úroveň koryta Váhu, čo však pre nánosy nebolo tiež odsúhlasené. Podobne pre nánosy i vysoké náklady sa neodsúhlasil variant vybudovania kanála s dvoma stupňami. Preto sa pristúpilo k najlacnejšiemu variantu – vybudovaniu betónového prehradenia vyústenia potoka Rosinka do Váhu. Malo výšku tri metre, uprostred s dvoma výtokovými otvormi širokými dva metre, ktoré boli zahradené drevenými stavidlami ovládané lanami z lode. Loď neplávala, ale bola natrvalo ukotvená.
Stavebné povolenie na stavbu Plávajúcej reštaurácie Marína bolo vydané pre Reštaurácie Žilina dňa 3.mája 1966. Vlastnú stavbu uskutočnil Váhostav Žilina, n. p. projekt stavby zhotovil Hydroprojekt Bratislava, prevádzka Nosice. Pôvodný termín ukončenia stavby bol koniec roka 1966, potom sa predĺžil na apríl 1967. V máji 1967 prevzali Reštaurácie Žilina stavebné práce od Váhostavu a stavba sa mohla od 15. mája 1967 užívať. Reštauračnú prevádzku v lodi Marína otvorili v júni 1967 a v priebehu roka dosiahla tržbu 252 000 Kčs. Tržby však postupne klesali a v roku 1976 ukončila svoju činnosť.

Zdroj: Žilinský večerník č. 22, str. 16, dňa 27. 5. 2014. Spoznávame Žilinu (110. časť), Loď Lidice alias Marína. Autori: Patrik Groma, Milan Novák, Peter Štanský. Spracované z knižných a archívnych materiálov.
Zdroj: Žilinský večerník č. 23, str. 16, dňa 3. 6. 2014. Spoznávame Žilinu (111. časť), Loď Lidice alias Marína. Autori: Patrik Groma, Milan Novák, Peter Štanský. Spracované z knižných a archívnych materiálov.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 379

[0] Komentárov

Pridať komentár