Zvony v Kaplnke sv. Magdalény — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

51/68

Zvony v Kaplnke sv. Magdalény

premietanie (slideshow)
Zvony v Kaplnke sv. Magdalény

Zvony v Kaplnke sv. Magdalény na Starom cintoríne v Žiline

Starý cintorín v Žiline
(Foto: 25. 11. 2017)

Prednedávnom sme vás informovali o historickej kaplnke, ktorá sa nachádza na Starom cintoríne v Žiline. Jej súčasný stav je bezútešný a navyše objekt nikomu nepatrí. To by sa mohlo v najbližšom čase zmeniť. Kaplnka sv. Magdalény by mohla vstúpiť medzi národné kultúrne pamiatky. Na nepriaznivý stav objektu upozornili mestskú poslankyňu Ivetu Martinkovú samotní občania. Poprosili o pomoc pri riešení zlej situácie.Na základe informácií ohľadom kaplnky z médii kontaktoval poslankyňu kampanológ Daniel Husárik z Kysuckého múzea v Čadci, so žiadosťou nazrieť do veže kaplnky a zistiť, či sa tam nachádza nejaký zvon. Pri obhliadke boli vo veži zistené dva zvony s veľkou výpovednou hodnotou.
„Farský administrátor Tomáš Ružička v súpise zvonov žilinskej farnosti z roku 1915 uviedol, že v kaplnke sv. Magdalény sa nachádza jeden zvon s hmotnosťou 28 kg a datovaním 1803. Vo vežičke kaplnky sv. Magdalény na Starom cintoríne v Žiline sa v súčasnosti nachádzajú dva zvony. Zavesené sú v dvoch samostatných poliach jednej drevenej zvonovej stolice,“ uviedol historik Daniel Husárik, ktorému sa pri obhliadke podarilo zistiť o zvonoch veľa informácií.
1. zvon: hmotnosť ~ 77 kg, priemer 50,5 cm, ladenie: g2, lejár a rok uliatia – Richard Herold, Chomutov, 1924.
Zvon je zavesený v jednom poli zvonovej stolice na rovnom železnom závese v úrovni zvukových okien. Má tanierovú korunu. Pod príklopom obvod zvona obieha trojica vypuklých plastických liniek, pričom spodná linka je zdvojená a dekorovaná florálnym pásom, v ktorom sa pravidelne striedajú padajúce kvety s tzv. anjuovskou ľaliou. Centrálnym výjavom zvonového drieku je plastický reliéf vyobrazujúci portrétny medailón Panny Márie Bolestnej. Na opačnej strane zvona je na drieku umiestnený trojriadkový nápis: QUANDO CORPUS MORIETUR / FAC UT ANIMAE DONETUR / PARADISI GLORIA. (A keď moje telo skoná, daj, nech moja duša spozná život rajskej radosti). Ide o poslednú časť kresťanskej hymny Stála Matka bolestivá (lat. Stabat Mater). Nižšie pod nápisom, v úrovni nad zvonovým vencom sa nachádza nápis: FUDIT ME RICHARDUS HEROLD CHOMUTOVII A. D. 1924. (Ulial ma Richard Herold z Chomutova Roku Pána 1924.). Prechod k zvonovému vencu zvýrazňuje dvojica vypuklých plastických liniek. Zvon má lietajúce srdce. Zvonilo sa ručne prostredníctvom lana a zvonovej páky.
2. zvon: hmotnosť: ~ 33 kg, priemer: 38 cm, ladenie: a2, lejár a rok uliatia – Adalbert Littmann, Banská Bystrica, 1852.
Zvon je zavesený v jednom poli zvonovej stolice pod zvonom od Richarda Herolda na klasickej drevenej zvonovej hlave. Má šesťramennú zvonovú korunu. Pod príklopom obvod zvona dekoruje široký rastlinný ornamentálny pás, ktorého súčasťou je stredové nápisové pole. Rastlinný ornament sa skladá z previazaného opakujúceho sa vzoru dvoch oproti sebe zvinutých kvetov s olistenou stopkou. Horná nápisová páska obsahuje nápis: ULJAU A DAL: LITTMANN W B: BISTRICI 1852.. Zvonový driek je bez reliéfnej výzdoby. Prechod k úderovému vencu zvýrazňuje trojica plastických liniek. Zvonový veniec obieha kruhopis: WECNI POKOJ _RODAKUM TWRDY STE: K. N. FAR: BITSANSKI A DEK . Zvon dal vyhotoviť nitriansky kanonik, bytčiansky farár a dekan Štefan Tvrdý, rodák zo Žiliny. Nápisy na zvone sú v slovenčine, hoci materinským jazykom zvonolejára Adalberta Littmanna bola nemčina. Zvon má lietajúce srdce. Zvonilo sa ručne prostredníctvom lana a páky.

Text prevzatý z web. stránky zilinak.sk dňa 16. novembra 2011, "V kaplnke na Starom cintoríne v Žiline boli objavené dva zvony, jeden z nich má až 165 rokov." Odkaz na web. stránku: www.zilinak.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 289

[0] Komentárov

Pridať komentár