Mons. Tomáš Ružička — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/96

Mons. Tomáš Ružička

premietanie (slideshow)
Mons. Tomáš Ružička

Mons. Tomáš Ružička

Farský Kostol sv. Jána Bosca v Žiline
(Foto: 26. 11. 2017)

Dňa 26. novembra 2017 pri príležitosti 80. výročia založenia saleziánskeho domu v Žiline, 140. výročia narodenia a 70. výročia smrti žilinského starostu, apoštolského protonotára a preláta Tomáša Ružičku bola spomienkovo-ďakovná slávnosť v Kostole sv. Jána Bosca u saleziánov. Pri tejto slávnosti bol Mons. Tomášom Galisom, žilinským biskupom, slávnostne odhalený a požehnaný reliéf Mons. Tomáša Ružičku. Počas podujatia bol pre účastníkov a veriacich Memoriál o Tomášovi Ružičkovi, odhalenie a požehnanie reliéfu a ďakovná sv. omša obetovaná za Mons. Tomáša Ružičku, ktorú celebroval Mons. Tomáš Galis, žilinský biskupNa slávnosti sa zúčastnili aj primátor mesta Gbely Jozef Hazlinger, prednostka Mestského úradu Gbely Nataša Londarevová, predstavitelia Zboru Žilincov a ďalší hostia. Po ukončení spomienkovo-ďakovnej slávnosti bolo pre pozvaných hostí spoločné posedenie.
Mesto Žilina na pamiatku Mons. Tomáša Ružičku pomenovalo jednu zo svojich ulíc a Zbor Žilincov mu udelil v r. 2007 prestížnu cenu Genius Loci Solnensis in memoriam.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 306

[0] Komentárov