Lesopark Chrasť — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/4

Lesopark Chrasť

premietanie (slideshow)
Lesopark Chrasť

Lesopark Chrasť v Žiline

Nadácia žilinský lesopark
(Foto: 8. 8. 2017)

V žilinskom lesoparku sa začala postupná obnova mobiliáru. V uplynulom týždni boli kompletne vymenené pomôcky na cvičenie a vybudované dopadové plochy. Medzičasom sa rozbehli práce na nových informačných tabuliach, lavičkách i piknikových stoloch.
„Sme veľmi radi, že sa konečne začali práce na obnove mobiliáru v lesoparku Chrasť. Vieme, že Žilinčania veľmi citlivo vnímajú nelichotivú situáciu s rozbitými zariadeniami v lesoparku. Aj nás tento stav mrzí a preto sme si ako hlavné priority pre tento rok stanovili ich kompletnú výmenu.“, povedal Vladimír Randa, predseda správnej rady Nadácie žilinský lesopark, ktorá obnovu iniciovala a s podporou mesta Žilina realizuje.
„V najbližšom čase budú na hlavných vstupoch do lesoparku osadené informačné tabule s detailnou ortofotomapou, ako aj 82 kusov lavičiek a 18 kusov piknikových stolov. Vieme, že občania na ne už dlhšie čakajú a týmto sa im chceme za zdržanie ospravedlniť. Bohužiaľ, kvôli neschopnosti pôvodného dodávateľa tieto dodať, sa predĺžilo obdobie, počas ktorého je lavičiek v lesoparku málo,“ vysvetlil Peter Fiabáne, člen správnej rady nadácie.
Nadácia si urobila analýzu potrieb občanov, z ktorej vyplynulo, že jedným z najpálčivejších problémov je stav detského ihriska v lesoparku. Preto si dala spracovať projekt jeho kompletnej rekonštrukcie. V rámci jeho realizácie bude v etapách zrekonštruovaný celý areál.
„Areál detského ihriska v lesoparku bol do dnešnej podoby vybudovaný v roku 2006. Stav detských preliezok je však už neudržateľný. Som preto veľmi rád, že mesto Žilina a Nadácia žilinský lesopark spoločnými silami pracujú na tom, aby sa ešte v tomto roku detské ihrisko zrekonštruovalo.“, povedal Igor Choma, primátor mesta.
Mesto Žilina v rámci ďalších aktivít v lesoparku oslovilo Slovenský pozemkový fond so žiadosťou o prenájom parcely pod hvezdárňou. Cieľom je sceliť pozemky v správe mesta tak, aby sa dala v blízkej budúcnosti spraviť koncepcia využitia územia pod vojenským cintorínom.
„Veríme, že po dokončení rozbehnutých aktivít v centrálnej časti lesoparku, sa budeme môcť venovať aj tejto, dlho zanedbávanej časti. Jedná sa o veľkú plochu, ktorá je momentálne zarastená a kde by sa dali vytvoriť krásne oddychové plochy pre rôzne vekové skupiny.“, osvetlila ďalšie plány nadácie členka správnej rady, Ľudmila Chodelková.
Kontakt: Mgr. Peter Fiabáne, KPŠ Nereus, fibo@stonline.sk, PaedDr. Ľudmila Chodelková, SCVČ Žirafa, vedenie@zirafa.sk, Mgr. Vladimír Randa, Preles, 0949 754 146, vladimir.randa@gmail.com.

Tlačová správa Nadácie žilinský lesopark, dňa 24. 7. 2017 "V lesoparku sú nové pomôcky na cvičenie, lavičky pribudnú čoskoro." Autor správy: Mgr. Vladimír Randa, Občianske združenie Preles.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 403

[0] Komentárov

Pridať komentár