Míša Kapustin, rabín — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

46/68

Míša Kapustin, rabín

premietanie (slideshow)
Míša Kapustin, rabín

Míša Kapustin, bratislavský reformný rabín

Kajúca tryzna v Martine – 2017 אזכרה בבית קברות – Memorial Ceremony in Martin
(Foto: 5. 11. 2017)

Kresťanské cirkvi v Martine v spolupráci s Mestom Martin usporiadali v nedeľu 5. novembra 2017 Kajúcu tryznu pri príležitosti 75. výročie spomienky na deportácie Židov z Martina. Kajúca tryzna sa konala v Dome smútku v Martine na Sklabinskej ulici neďaleko židovského cintorína. Na tryzne sa zúčastnili za kresťanské cirkvi Zdeno Pupík – hovorca Žilinskej diecézy (zastupoval biskupa Žilinskej diecézy Mons. Tomáša Galisa), Kamil Lieskovský – dekan Rímskokatolíckej cirkvi v Martine, Milan Kubík – zborový farár Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Martine a Milan Uhrín – kazateľ Cirkev adventistov siedmeho dňa v Martine. Za Mesto Martin sa zúčastnil Imrich Žigo – zástupca primátora. Za Židovskú náboženskú obec Pavel Frankl – predseda ŽNO Žilina a Míša Kapustin, bratislavský reformný rabín.
Počas kajúcej tryzny vystúpili: Michal Kováč Adamov – kultúrny a literárny historik, teatrológ a dramatik (historické fakty o deportáciách Židov zo Slovenska, s prihliadnutím na mesto Martin), Peter Vons – poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Martin a poslanec VÚC Žilina za okres Martin (čítanie úryvku z knižky Wendy Holdenovej: Odsúdení prežiť), Kornel Kapinay – študent Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (čítanie mien rodín z Martina, v ktorej sa aspoň jeden člen stal obeťou holokaustu), Terézia Peticová – študentka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine (čítanie mien rodín z Martina, v ktorej sa aspoň jeden člen stal obeťou holokaustu), Margita Dieová – zborová farárka ECAV, Martin-Záturčie (čítanie modlitby Kadiš v slovenčine) a Karin Sarkisjan – hra na klavír a spev (martinská skladateľka, speváčka a klaviristka arménskeho pôvodu). Ďalej sa kajúcej tryzny zúčastnili preživší obyvatelia holokaustu: Soňa Szepová – hovorila aj osobné svedectvo, Magdaléna Čuneková, Helena Chudáčiková, Eva Žáková a Mária Culková.
Kajúcu tryznu moderovali: Darina Matisová – členka prípravného spoločenstva Kajúcnej tryzny v Martine a Peter Krajniak – člen prípravného spoločenstva Kajúcnej tryzny v Martine a koordinátor podujatia.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 581

[0] Komentárov

Pridať komentár