Súľov-Hradná — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/36

Súľov-Hradná

premietanie (slideshow)
Súľov-Hradná

Obec Súľov-Hradná, časť Súľov

Námestie a základná škola s materskou školou
(Foto: 27. 8. 2016)

Obec Súľov leží uprostred malebnej prírody sa ako samostatná jednotka osídlenia spomína už v roku 1193. V tom čase patrila zemianskym rodinám Súľovských, Hradňanských a Sirmiensisovských. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, spracovaním dreva. Prvou písomnou správou o obci Súľov je listina uhorského panovníka – kráľa Bellu III. z uvedeného roku 1193. Touto listinou kráľ udeľuje zeme Kameničany a Predmier so Súľovom Vratislavovi, svojmu služobníkovi na Trenčianskom hrade za zásluhy "v dalmatskej vojne" v roku 1167 a zároveň povýšil Vratislava a jeho dedičov na šľachticov. V listine je podrobný popis darovaného územia." Hranica začína pri Váhu, pokračuje stredom roviny, prechádza cez akýsi potok oproti lesu a po úpätí vrchu vedie k Jablonovskému potoku tam, kde sa tento vlieva do riečky Hradňanky..." Ide len o označenie riečky a nie označenie názvu obce. Tento údaj je však najstarším. Túto nepublikovanú listinu nepoznáme v plnom znení, originál je uložený v Maďarskom krajinskom archíve v Budapešti.
Text bol prevzatý z web. stránky obce Súľov-Hradná www.sulov-hradna.sk

O obci vyšli dve publikácie. Zrodená medzi skalami od autora Jána Križana, ktorý napísal aj Dejiny ausburgského vyznania v Súľove. Druhá kniha Súľov a jeho nemí svedkovia dávnych čias. V knihe sa píše o histórii obce, pamiatkach, prírode a povestiach.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 282

[0] Komentárov

Pridať komentár