Cirkevný zbor ECAV Vrútky — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

7/13

Cirkevný zbor ECAV Vrútky

premietanie (slideshow)
Cirkevný zbor ECAV Vrútky

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Vrútky

Pri príležitosti 500. výročia reformácie sa 31. 10. 2017 o 13.00 hod. zvonilo 10 minút na zvonoch vo všetkých evanjelických cirkevných zboroch a fíliách po celom Slovensku
(Foto: 16. 3. 2012)

Pri príležitosti 500. výročia reformácie sa v utorok 31. 10. 2017 o 13.00 hod. zvonilo 10 minút na zvonoch vo všetkých evanjelických cirkevných zboroch a fíliách po celom Slovensku. Práve tento deň pred 500 rokmi pribil nemecký mních Martin Luther svojich 95 téz na bránu wittenberského zámockého kostola, ktoré boli proti predávaniu odpustkov a neporiadkom vo vtedajšej rímskokatolíckej cirkvi. Išlo o body k rozprave o rímskokatolíckej cirkvi, ktoré nakoniec viedli k vzniku reformácie. Tento deň je v Slovenskej republike pamätným dňom – Pamiatka reformácie.

Dňa 29. 10. 2017 bola v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. v Žiline Pripomienka reformácie. Tejto pripomienke predchádzalo seniorálne stretnutie Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie, ktoré sa konalo 21. mája 2017 v Žiline. Po službách Božích bol zasadený pred kostolom pamätný strom reformácie. Potom nasledovala v zborovej sieni prezentácia Dr. Jany Mellnerovej o archeologickom terénnom výskume v areáli cirkevného zboru a archeologických dejinách Šefranice. O 11.00 hodine študenti Evanjelickej spojenej školy Martin hrali v kostole divadelné predstavenie Martin Luther. Po službách Božích o 15.00 hodine bol v Rajci tiež zasadený pamätný strom reformácie. Večer o 18.00 hodine zaznela v žilinskom kostole prednáška od zborových farárov Kaňuchovcov na tému: Manželstvo Martina a Kataríny Lutherovcov. Služby Božie. Dňa 31. 10. 2017 na Pamiatku reformácie boli služby Božie o 9.00 h v Žiline (zborový farár Marián Kaňuch) a o 9.30 v Rajci (zborová farárka Oľga Kaňuchová). Na záver Pripomienky reformácie dňa 31. 10. 2017 zvonili všetky zvony v evanjelických kostoloch Turčianskeho seniorátu a vo všetkých evanjelických cirkevných zboroch a fíliách po celom Slovensku. nepretržite 10 minút.Kategórie
Publikované
Rozmery 900*600
Návštev 475

[0] Komentárov

Pridať komentár