Marián Kaňuch, zbor. farár — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

26/36

Marián Kaňuch, zbor. farár

premietanie (slideshow)
Marián Kaňuch, zbor. farár

Pamätný strom reformácie

Marián Kaňuch, zborový farár (zľava), Rastislav Czelis, kurátor Žilina, Ján Beňuch, dozorca CZ, Ján Šimko, zástupca zborového dozorcu CZ a Oľga Kaňuchová, zborová farárka
(Foto: 29. 10. 2017)

Dňa 29. 10. 2017 bola v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. v Žiline Pripomienka reformácie. Tejto pripomienke predchádzalo seniorálne stretnutie Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie, ktoré sa konalo 21. mája 2017 v Žiline. Po službách Božích bol zasadený pred kostolom pamätný strom reformácie. Potom nasledovala v zborovej sieni prezentácia Dr. Jany Mellnerovej o archeologickom terénnom výskume v areáli cirkevného zboru a archeologických dejinách Šefranice. O 11.00 hodine študenti Evanjelickej spojenej školy Martin hrali v kostole divadelné predstavenie Martin Luther. Po službách Božích o 15.00 hodine bol v Rajci tiež zasadený pamätný strom reformácie. Večer o 18.00 hodine zaznela v žilinskom kostole prednáška od zborových farárov Kaňuchovcov na tému: Manželstvo Martina a Kataríny Lutherovcov. Na záver Pripomienky reformácie dňa 31. 10. 2017 zvonili všetky zvony v evanjelických kostoloch Turčianskeho seniorátu nepretržite 10 minút.Kategórie
Publikované
Rozmery 906*600
Návštev 663

[0] Komentárov

Pridať komentár