Pamätný strom reformácie — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

30/36

Pamätný strom reformácie

premietanie (slideshow)
Pamätný strom reformácie

Pamätný strom reformácie

Pripomienka reformácie v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. v Žiline
(Foto: 29. 10. 2017)

Dňa 29. 10. 2017 bola v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. v Žiline Pripomienka reformácie. Tejto pripomienke predchádzalo seniorálne stretnutie Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie, ktoré sa konalo 21. mája 2017 v Žiline. Po službách Božích bol zasadený pred kostolom pamätný strom reformácie. Potom nasledovala v zborovej sieni prezentácia Dr. Jany Mellnerovej o archeologickom terénnom výskume v areáli cirkevného zboru a archeologických dejinách Šefranice. O 11.00 hodine študenti Evanjelickej spojenej školy Martin hrali v kostole divadelné predstavenie Martin Luther. Po službách Božích o 15.00 hodine bol v Rajci tiež zasadený pamätný strom reformácie. Večer o 18.00 hodine zaznela v žilinskom kostole prednáška od zborových farárov Kaňuchovcov na tému: Manželstvo Martina a Kataríny Lutherovcov. Na záver Pripomienky reformácie dňa 31. 10. 2017 zvonili všetky zvony v evanjelických kostoloch Turčianskeho seniorátu nepretržite 10 minút.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 350

[0] Komentárov

Pridať komentár