Pavel Frankl, predseda ŽNO — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/16

Pavel Frankl, predseda ŽNO

premietanie (slideshow)
Pavel Frankl, predseda ŽNO

Pavel Frankl, predseda ŽNO v Žiline a Jozef Feiler

Prednáška o žilinskej židovskej komunite a výstava 3. Zlet česko-slovenských Makabi v Žiline
(Foto: 24. 10. 2017)

V Súkromnej strednej umeleckej škole v Žiline sa konala 24. 10. 2017 prednáška a otvorenie výstavy 3. Zletu česko-slovenských Makabi v Žiline. Študentom prednášali Pavel Frankl, predseda ŽNO v Žiline a Jozef Feiler o histórii židov na našom území, o žilinskej židovskej komunite, judaizme, holokauste a židovskom športe a spolku Makabi v Žiline. Pri príležitosti 80. výročia 3. Zletu česko-slovenských Makabi v roku 1937 a činnosti spolku Makabi Žilina bola otvorená výstava s historickými fotografiami. Plagáty spracovali študenti Súkromnej umeleckej školy v Žiline. Po prednáške a diskusii navštívili neďaleký židovský cintorín s Pamätníkom žilinských obetí holokaustu. Na prednáške sa zúčastnili študenti dvoch tried prvých ročníkov.

Výstava dobových fotografií je venovaná 80. výročiu 3. Zletu čs. Makabi v Žiline a židovským športovcom. Fotografie a text: PaedDr. Peter Bučka, PhD. a ŽNO Žilina. Koordinátor projektu: Jozef Feiler. Graficky spracovali študenti: Rudolf Gábrik a Simona Tabačková, Súkromná stredná umelecká škola v Žiline.

3. Zlet čs. Makabi v Žiline. Len pár rokov po svojom vzniku bola Žilinská Mababi dostatočne veľká a vplyvná na to, aby sa mohla uchádzať o organizáciu 3. Zletu čs. Makabi. Ten sa v Žiline aj konal v dňoch 4 až 6. júla 1937. Športoviskami bol areál ŠK Žilina, novopostavená telocvičňa a ihrisko Makabi, vojenská plaváreň a jej volejbalové ihriská, telocvičňa štátnej reálky i samotné mesto Žilina, cez ktoré sa uskutočnil beh mestom. Makabiáda bola ukončená telocvičnou akadémiou súčasne v telocvični Makabi a v Národnom (katolíckom) dome. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 2 tisíc športovcov, pričom nástup cvičencov bol na ploche štadióna ŠK Žilina pred 4 tisíc divákmi. Športovci predtým prešli v slávnostnom sprievode mestom. V čestnom výbore podujatia boli aj okresný náčelník Tibor Jesenský a starosta mesta Andrej Hvizdák, ktorý v publikácii pozdravil účastníkov. Neskorší starosta Vojtech Tvrdý prispel článkom o histórii mesta. O mimoriadnom úspechu podujatia svedčí i to, že správa Zväzu Makabi v ČSR k sionistickému zjazdu v Luhačoviciach v júli 1946 vyzdvihuje výsledky Žilinského zletu.

Žilinskú Makabi založili v roku 1931. Prvým predsedom bol Alexander Márton a náčelníkom Eugen Weiner, po vojne chatár na chate pod Sokolím, neskôr náčelník oblastnej Horskej služby Malá Fatra. Makabi je dnes vnímaná ako telovýchovná organizácia. Jej rámec činnosti bol však širší. Čs. Makabi si kládla za cieľ posilniť telesnú zdatnosť svojich členov a povzniesť ich mravnú úroveň. Jedným z cieľov bolo aj vybudovanie a udržiavanie židovského národa a jeho nového domova. Mládež mala byť vychovávaná sústavne a všestranne. Preto sa pozornosť sústredila nielen na telocvik, ale i na kultúrne akcie, znalosti v oblasti sionizmu a židovských dejín. Makabi sa členila na odbor telocvičný, športový a kultúrny. Autonómna Slovenská vláda v októbri 1938 zakázala činnosť všetkých klubov vrátane Makabi a už v decembri schválila Hlinkovu gardu, ako jedinú telovýchovnú a brannú organizáciu na Slovensku. Žilinská Makabi po vojne už svoju činnosť neobnovila.

Text: Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce Žilina.Kategórie
Publikované
Rozmery 905*600
Návštev 248

[0] Komentárov

Pridať komentár